Category

STUDII BIBLICE

Curăţirea sanctuarului

Viziunea descrisă în Daniel 8 i-a fost dată profetului în 548/547 Î.Hr. şi ne oferă câteva clarificări semnificative cu privire la judecata despre care se…

Read MoreLong right arrow

Suveranitatea lui Dumnezeu

La prima vedere, cartea Daniel începe într-o notă sumbră, a înfrângerii. Iuda capitulase în fața lui Nebucadnețar și vasele de la templu fuseseră duse din…

Read MoreLong right arrow

Dumnezeu țese ițele istoriei

El schimbă vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe împăraţi; El dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere celor pricepuţi! (Daniel 2:21) Nu o dată mi-a fost dat să aud credincioşi care se îndoiau de faptul că Dumnezeu este Cel care ţine, cu adevărat, frâiele acestei lumi. Ellen White declară: „În analele istoriei omenirii, dezvoltarea naţiunilor,…

Read MoreLong right arrow

Iov 7

Iov 7 1. Soarta omului pe pământ este ca a unui ostaş, şi zilele lui sunt ca ale unui muncitor cu ziua. 2. Cum suspină…

Read MoreLong right arrow

Din Ierusalim la Babilon

 Dumnezeu a dat acestor patru tineri ştiinţă şi pricepere pentru tot felul de scrieri şi înţelepciune; mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în…

Read MoreLong right arrow

Cine sunt eu?

Despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic. – Ioan 15:5 În anul 1990 am participat pe cont propriu la conferinţa cincinală a bisericii la nivel mondial, organizată în Statele Unite. Pentru soţul meu deplasarea era plătită, el fiind delegat oficial. Ne-am bucurat de întâlnirile de acolo, susţinute de cei mai buni vorbitori şi muzicieni din…

Read MoreLong right arrow