Şcoala de Sabat este principalul sistem de educaţie religioasă a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea şi are patru scopuri: studiul Scripturii, părtăşia, acţiuni evanghelistice şi intensificarea misiunii mondiale.

Această pagină a fost realizată cu scopul de a-i ajuta pe instructorii Școlii de Sabat și pe membrii acesteia în studiul săptămânal și pentru pregătirea discuțiilor de la grupă.

Planul studiului Școlii de Sabat


Dumnezeu

1. Noi credem că Dumnezeu ne iubește

Dumnezeu este nemuritor, atotputernic, atotcunoscător, mai presus de toate şi pretutindeni prezent. El este infinit şi mai presus de înţelegerea umană.

ARTICOL INTERGRA


UMANITATE

2. Noi credem că Dumnezeu este Creatorul.

Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor şi a descoperit în Sfintele Scripturi raportul autentic al activităţii Sale creatoare.

ARTICOL INTEGRAL


MÂNTUIREA

3. Noi credem că Dumnezeu este Răscumpărătorul

În nemărginita Sa dragoste şi milă, Dumnezeu a făcut ca Hristos, care nu a cunoscut păcatul, să fie făcut păcat pentru noi, astfel ca, prin El, să putem fi neprihănirea lui Dumnezeu în El.

ARTICOL INTEGRAL


BISERICA

4. Noi credem că Dumnezeu locuiește printre noi

Biserica este comunitatea de credincioşi care cred şi mărturisesc pe Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor.

ARTICOL INTEGRAL


VIAȚĂ

5. Noi credem că Dumnezeu transformă

Marile principii ale Legii lui Dumnezeu sunt cuprinse în Cele Zece Porunci şi exemplificate în viaţa Domnului Hristos

ARTICOL INTEGRAL


RESTAURARE

6. Noi credem că Dumnezeu va triumfa

A doua venire a lui Hristos este binecuvântata speranţă a bisericii, punctul culminant al Evangheliei. Venirea Mântuitorului va fi literală, personală, vizibilă şi mondială.

ARTICOL INTEGRAL


ELLEN WHITE - MINTE CARACTER ȘI PERSONALITATE

Psihologia se bucură de o aură de mister și, în același timp, de infailibilitate. Se crede că psihologia este știința științelor despre om, că are toate răspunsurile și că poate oferi soluții tuturor situațiilor... Evident că nu este așa. Psihologia este supraestimată și, în plus, este atât de divizată în diverse școli de gândire încât își pierde mult din credibilitate. Este o știință alunecoasă...

MINTE, CARACTER, PERSONALITATE – SFATURI PENTRU SĂNĂTATEA MINTALĂ ȘI SPIRITUALĂ, de Ellen G.White, Editura Viață și Sănătate, 2015...

„În timpul vieții lui Ellen G.White (1827-1915), psihologia, știința care se ocupă cu studiul psihicului, al legității proceselor psihice (cognitive, afective, voliționale) și al însușirilor psihice ale persoanei (caracter, temperament etc.), era la începuturile ei. Cu toate acestea, din scrierile lui Ellen G.White, se desprinde o filozofie distinctivă, în care este conturată cu claritate o concepție călăuzitoare în această știință dedicată sănătății mintale și spirituale.” (p.9)

Astfel justifică Fundația Elle G.White Estate, păstrătoarea manuscriselor autoarei, apariția, în 1977, a acestui volum, care este o culegere din tot ce a scris autoarea în acest domeniu. Pe de o parte actualitatea domeniului, iar pe de altă parte, singularitatea abordării psihologiei de către această autoare specială, despre care adventiștii de ziua a șaptea, și nu numai, cred că a fost inspirată de Dumnezeu în toată activitatea ei, fac din acest volum unul de un interes deosebit, deoarece abordarea unui astfel de domeniu de către un autor religios, inspirat, așa cum spuneam, este ceva unic.

Se remarcă din nou pentru orice cititor de bună credință că abordarea unei tematici atât de complexe cum este mintea omului, deși fără ca autoarea să utilizeze terminologie de specialitate, reliefează principii călăuzitoare generale privitoare la problematica ființei umane din perspectivă psihologică, principii care depășesc nivelul de cunoaștere al epocii și care au rămas valabile peste timp. Această caracteristică este marca inspirației.

Lucrarea oferă un material de bună calitate, într-o prezentare organizată tematic și care pune la dispoziția cititorului, fie el specialist sau doar interesat de problematică, răspunsuri revelatoare și oferă înțelesuri profund spirituale asupra ființei umane, așa cum arată ea astăzi, după milenii de când este afectată de păcat, de trăirea într-un mediu profund viciat de existența răului...

MINTE, CARACTER, PERSONALITATE, este o carte spirituală care oferă o înțelegere din perspectivă creștină și științifică în același timp, asupra naturii și modului de funcționare a ființei umane... O lectură nu doar utilă ci una chiar esențială...

Facebook