Conținutul/textul articolelor de pe acest site (Studiul pentru Majori și Devoționalul) este preluat de la Editura Viață și Sănătate și apartine în totalitate editurii.

INSTRUCTORUL ȘCOLII DE SABAT

Şcoala de Sabat este principalul sistem de educaţie religioasă a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea şi are patru scopuri: studiul Scripturii, părtăşia, acţiuni evanghelistice şi intensificarea misiunii mondiale.

Această pagină a fost realizată cu scopul de a-i ajuta pe instructorii Școlii de Sabat și pe membrii acesteia în studiul săptămânal și pentru pregătirea discuțiilor de la grupă.

Planul studiului
Școlii de Sabat

Alte resurse

Despre noi.

Adventiștii de ziua a șaptea cred că Dumnezeu ne-a oferit secretul pentru performanță atunci când ne-a spus, “Adu-ți aminte de ziua de odihnă (ziua a șaptea) … să nu faci nicio lucrare în ea” (Exodul…

Read MoreLong right arrow