DIVERSITATE ȘI UNITATE ÎN HRISTOS – Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Adjud

În rândul adventiștilor există foarte multă diversitate la fel ca în cadrul oricărei alte Biserici sau populații. Există români, germani, maghiari, rromi, unii sunt oameni de afaceri sau vedete, alții sunt simpli țărani care muncesc zi de zi în câmp. Unii locuiesc în Africa, alții în Australia sau România. Cu toate acestea, Hristos și convingerile biblice sunt ceea ce dau unitate acestei diversități extraordinare.


Dumnezeu

1. Noi credem că Dumnezeu ne iubește

Dumnezeu este nemuritor, atotputernic, atotcunoscător, mai presus de toate şi pretutindeni prezent. El este infinit şi mai presus de înţelegerea umană.

ARTICOL INTERGRA


UMANITATE

2. Noi credem că Dumnezeu este Creatorul.

Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor şi a descoperit în Sfintele Scripturi raportul autentic al activităţii Sale creatoare.

ARTICOL INTEGRAL


MÂNTUIREA

3. Noi credem că Dumnezeu este Răscumpărătorul

În nemărginita Sa dragoste şi milă, Dumnezeu a făcut ca Hristos, care nu a cunoscut păcatul, să fie făcut păcat pentru noi, astfel ca, prin El, să putem fi neprihănirea lui Dumnezeu în El.

ARTICOL INTEGRAL


BISERICA

4. Noi credem că Dumnezeu locuiește printre noi

Biserica este comunitatea de credincioşi care cred şi mărturisesc pe Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor.

ARTICOL INTEGRAL


VIAȚĂ

5. Noi credem că Dumnezeu transformă

Marile principii ale Legii lui Dumnezeu sunt cuprinse în Cele Zece Porunci şi exemplificate în viaţa Domnului Hristos

ARTICOL INTEGRAL


RESTAURARE

6. Noi credem că Dumnezeu va triumfa

A doua venire a lui Hristos este binecuvântata speranţă a bisericii, punctul culminant al Evangheliei. Venirea Mântuitorului va fi literală, personală, vizibilă şi mondială.

ARTICOL INTEGRAL


Lansare a programului social ”O sansă caldă, generoasă!„

Mâncarea aduce oamenii împreună, îi face mai prietenoși și mai buni, iar simplul gest de a lua prânzul împreună poate schimba modul în care ei simt că aparțin comunității. Adunăm la aceeași masă cât mai mulți oameni din Adjud pentru a se bucura împreună și pentru a sprijini cauze din comunitate.

Context:
52,2% dintre copiii români prezintă risc de sărăcie și excluziune socială, față de media europeană care este de 40%, conform unui studiu realizat de UNICEF în 2017. Copiii din România suferă de foame sau din lipsa satisfacerii altor nevoi esenţiale existenţei. Sărăcia acută şi lipsa posibilităţilor de a-şi asigura strictul necesar zilnic îi determină pe părinţii din familiie sărace să îşi priveze copiii de hrana atât de necesară şi esenţială în dezvoltarea unui copil.

Obiectivele proiectului:
Sprijinirea familiilor defavorizate, cu o situatie precara, care nu-si pot asigura necesarul de hrana zilnica, prin asigurarea unei mese calde.

O parte din hrana va avea ca scop distribuirea acestora la peste 20 dintre persoanele lipsite de adapost din Adjud, Vrancea, care traiesc în gară, așa-numitele orase subterane sau familii care nu au posibilitatea de a gâti sau de a avea o masă caldă.

Sano Vita alături de Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Adjud te invită la inaugurarea acestui program social.

Te așteptăm pe 01 mai 2018

Fii parte!