Convingeri

 

Adventiştii de Ziua a Şaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez şi susţin anumite principii fundamentale de credinţă că fiind învăţături ale Sfintelor Scripturi. Aşa cum sunt prezentate mai jos, ele reflectă modul de înţelegere şi exprimare ale învăţăturii Sfintelor Scripturi de către biserică. Revizuirea acestor principii de credinţa poate avea loc cu ocazia unei sesiuni a Conferinţei Generale, atunci când biserica este condusă de Duhul Sfânt la o mai profundă înţelegere a adevărului Bibliei sau găseşte un limbaj mai adecvat prin care să exprime învăţăturile Cuvântului sfânt al lui Dumnezeu.

Cele 28 de puncte fundamentale de credință sunt organizate în șase categorii – Doctrina despre Dumnezeu, umanitatea, mântuirea, biserica, viața creștină și evenimentele finale. În fiecare învățătură, Dumnezeu ca un Arhitect înțelept, plin de har și de iubire infinită, reface legătura cu umanitatea de acum și până în veșnicie.

1.DUMNEZEU

Noi credem că Dumnezeu ne iubește

Dumnezeu este nemuritor, atotputernic, atotcunoscător, mai presus de toate şi pretutindeni prezent. El este infinit şi mai presus de înţelegerea umană.

VEZI MAI MULT

 

2. UMANITATE

Noi credem că Dumnezeu este Creatorul.

Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor şi a descoperit în Sfintele Scripturi raportul autentic al activităţii Sale creatoare.

VEZI MAI MULT

 

3. MÂNTUIREA

Noi credem că Dumnezeu este Răscumpărătorul

În nemărginita Sa dragoste şi milă, Dumnezeu a făcut ca Hristos, care nu a cunoscut păcatul, să fie făcut păcat pentru noi, astfel ca, prin El, să putem fi neprihănirea lui Dumnezeu în El.

VEZI MAI MULT

4. BISERICA

Noi credem că Dumnezeu locuiește printre noi

Biserica este comunitatea de credincioşi care cred şi mărturisesc pe Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor.

VEZI MAI MULT

5. VIAȚĂ

Noi credem că Dumnezeu transformă

Marile principii ale Legii lui Dumnezeu sunt cuprinse în Cele Zece Porunci şi exemplificate în viaţa Domnului Hristos.

VEZI MAI MULT

6. RESTAURARE

Noi credem că Dumnezeu va triumfa

A doua venire a lui Hristos este binecuvântata speranţă a bisericii, punctul culminant al Evangheliei. Venirea Mântuitorului va fi literală, personală, vizibilă şi mondială.

VEZI MAI MULT