Politica de confidenţialitate

INTRODUCERE

Prezenta politica de confidențialitate vă oferă detaliile privind colectarea și procesarea datelor personale prin utilizarea site-ului nostru adjud.adventist.ro, fiind subdomenul site http://www.adventist.ro , inclusiv orice informații pe care le puteți oferi prin site-ul nostru.

Prin furnizarea datelor dvs. către noi, ne garantați că aveți peste 16 ani. In cazul in care aveti mai putin de 16 ani, vă rugăm sa fim contactati de către parinti.

Uniunea de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România este operator de date cu caracter personal și este responsabilă pentru datele dvs. cu caracter personal (denumiți în prezenta notă de confidențialitate “noi”, “pe noi” sau “al/a/ai/ale nostru/noastră/noștri/noastre”).

Identitatea și datele de contact ale operatorului Denumirea completă : Uniunea de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România Adresa de e-mail: comunicare (@) adventist.ro Adresă poștală: Str. Erou Iancu Nicolae nr. 38-38A, Voluntari, judeţul Ilfov, 077190, O.P. Pipera.
Operator de data cu caracter personal – 

Dacă nu sunteți mulțumit de orice aspect cum colectăm și folosim datele dvs., aveți dreptul de a face reclamație la ANSPDCP, autoritatea de supraveghere din Romania pentru aspecte privind protecția datelor ( www.dataprotection.ro ). Vă vom fi recunoscători dacă ne veți contacta pe noi mai întâi în cazul în care aveți o reclamație pentru a încerca să o rezolvăm pentru dvs.

Colectarea și folosirea datelor tale pe acest site Introducere

Informarea corectă a utilizatorilor acestui site este importantă pentru noi, așa că o să-ți explicăm în detaliu, în rândurile care urmează, ce date colectăm de la tine, cum le folosim, în ce scop le folosim și care sunt drepturile tale în acest context.   E important de spus la ce ne referim când folosim expresia DATE PERSONALE – orice dată despre o persoană fizică, care poate duce, direct sau indirect, la identificarea persoanei respective. Sunt incluse aici Numele, orice Număr de Identificare, orice informații despre Localizare și orice alt identificator online precum dispozitivul folosit pentru accesarea internetului, adresa IP sau informațiile obținute prin cookie-uri.   Legat de ACORD, în contextul colectării și folosirii datelor tale, am luat toate măsurile tehnice pentru ca tu să ne poți oferi acest acord în deplină cunoștință de cauză, de la prima și până la ultima ta interacțiune cu acest site.

  • Protecția datelor tale

Scopul nostru, în ce privește social media, este unul educațional, iar noile reguli de protecție a datelor cu caracter personal (GDPR) fac parte din acest context. Prin urmare, îți promitem că siguranța datelor tale este o prioritate pentru noi și că folosim aceste date pentru unicul scop de a-ți oferi o experiență personalizată atât pe site-ul nostru, cât și pe platformele online pe care ne promovăm produsele și serviciile (Facebook și Google).

  • Partajarea datelor personale

Nu am vândut, nu vindem și nu vom vinde niciodată datele tale către terțe părți. Oferim servicii care se bazează pe încrederea clienților și a potențialilor clienți, iar siguranța datelor personale este esențială în acest proces.   Singurele entităti care au acces la datele utilizatorilor acestui site sunt agențiile sau furnizorii cu care colaborăm în baza unor contracte ce conțin clauze de confidențialitate, fără de care nu ne-am putea desfășura activitatea și, în cazuri excepționale și doar pe baza unor cereri oficiale, instituțiile publice care aplică legea în România.   Singurele date despre utilizatorii acestui site, la care terțe părți au acces, sunt agregate și anonimizate – pe baza cărora utilizatorii nu pot fi identificați.

CE DATE COLECTĂM DESPRE DVS.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații care pot identifica o persoană. Acestea nu includ date anonime.

Putem procesa anumite tipuri de date personale despre dvs. astfel:
Datele tehnicepot include datele cu care va conectați, adresele de protocolinternet,tipul și versiunea de browser, tipuri și versiuni de browser plug-in, setarea fusului orar și locație, sistem de operare și platformă și alte tehnologii pe dispozitivele pe care le utilizați pentru a accesa acest site. Datele de utilizarepot include informații cum să folosiți pagina noastră web.   Prin Soft Akismet Colectăm informații despre vizitatorii care comentează pe siturile care folosesc serviciul anti-spam Akismet. Informațiile pe care le colectăm depind de modul în care utilizatorul inițializează Akismet pe sit, dar, de obicei, includ adresa IP a comentatorului, agentul utilizator, referentul și URL-ul sitului (împreună cu alte informații furnizate direct de comentator, cum ar fi nume, nume utilizator, adresă email și comentariul în sine).

Date sensibile

Nu colectăm nicio dată sensibilă despre dvs. Datele sensibile se referă la date care includ detalii despre rasa sau etnia dvs., convingeri religioase sau filosofice, viața sexuală, orientarea sexuală, opinii politice, apartenența la sindicate, informații despre sănătate dvs. și date genetice și biometrice. Nu colectăm nicio informație despre convingeri și infracțiuni penale.

CUM COLECTĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Colectăm datele despre dvs. printr-o varietate de metode inclusiv:

– Tehnologii sau interacțiuni automate: Pe măsură ce folosiți site-ul nostru, putem să colectăm automat Date tehnice despre echipamentele dvs., acțiunile de navigare și modelele de utilizare. Colectăm aceste date prin utilizarea de fișiere cookie, server logs și tehnologii similare. Putem de asemenea să primim Date Tehnice despre dvs. dacă vizitați alte pagini web care folosesc cookie-urile noastre. Vă rugăm să citiți politica noastră privind fișierele cookie la http://www.adventist.ro/index/politica-privind-cookies/ pentru informații suplimentare.

Surse terțe sau disponibile publicPutem primi date cu caracter personal despre dvs. din diverse surse terțe si/sau publice astfel cum sunt stabilite mai jos:

1. Furnizori de analitică tip GoogleFacebook, din afara UE; 2. Date de identitate sau de contact din surse disponibile public cum sunt Registrul Comerțului cu sediul în UE.

Uniunea de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România, în calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat măsurile tehnice și organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-urilor (persoane vizate conform Regulamentului General privind Protecția Datelor), și anume:

  • Dreptul de accesînseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea operatorului că prelucrează sau nu datele cu caracter personal care îl privesc și în caz afirmativ, acces la datele respective și la informatii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
  • Dreptul la portabilitatea datelorse referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
  • Dreptul la opozițievizează dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are in vedere un interes legitim al operatorului.
  • Dreptul la rectificarese referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporț.
  • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)înseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa îi fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; își retrage consimtamantul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaț.
  • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.   Pentru orice informări sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform Regulamentului General privind Protecția Datelor, va puteti adresa Ionescu & Asociații la adresa de email: comunicare (@) adventist.ro.  

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. PERIOADA DE RETENȚIE A DATELOR

Uniunea de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate, cu excepția avocaților colaboratori autorizați si persoanelor imputernicite (hosting, contabilitate), cărora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa în numele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din Româniasau pentru a furniza servicii disponibile site-ului http://www.adventist.ro, ori în cazul în care obligația de dezvăluire reprezintă o obligație legală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România, a colaboratorilor sau a persoanelor împuternicite.   Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România sunt reținute pe o perioada cuprinsă între 1 si 3 ani, utilizatorii fiind informați de fiecare dată când furnizează datele lor personale cu privire la perioada exactă de retenție.

Intrarea în vigoare și modificările Politicii de confidenţialitate.

Prezenta Politică va intra în vigoare la 25 mai 2018. Revizuim Politica de confidențialitate periodic şi vom prezenta orice actualizări pe această pagină web.

Contact

Uniunea de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România Adresa de e-mail: comunicare (@) adventist.ro Adresă poștală: Str. Erou Iancu Nicolae nr. 38-38A, Voluntari, judeţul Ilfov, 077190, O.P. Pipera.