Cuvântul lui Dumnezeu

All Posts


Dispariție miraculoasă

Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, d…

Read More

La 12 ani, uimea lumea

Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; Se va bucura de tine cu ma…

Read More

M-a salvat mila lui Dumnezeu

Tu eşti adăpostul şi scutul meu; eu nădăjduiesc în făgăduinţa Ta. (Psalmii 119:114) Depresia este un…

Read More

Mintea şi comportamentul

Celui cu inima tare, Tu-i chezășuiești pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine. – Isaia 26:3 Emili…

Read More

Isus, la ușa ta!

„Iată, Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina…

Read More

Az új ég és az új Föld

„Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességbe…

Read More

Frumoasa dragoste

Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, d…

Read More

Douăsprezece feluri de rod

Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul! Căci el este ca u…

Read More

O voce slabă și liniștită

Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu. (Psalmii 46:10) Ai simțit vreodată că trebuie să faci un…

Read More

Un duh de putere

Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. – 2 Timotei 1…

Read More