Înapoi, în Listra

Studiu majori 26 august 2018

Luca derulează evenimentele rapid înainte, parcă nerăbdător să dezvăluie că Pavel s-a întors în Derbe şi în Listra. Despre Siria şi Cilicia, nu menţionează decât că a străbătut aceste zone şi a întărit bisericile de acolo (Faptele 15:41).

1. Ce ne spune decizia lui Pavel dea-l supune circumciziei pe Timotei, despre tactul lui în lucrarea cu oamenii?

Faptele 16:1-13
1. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe şi la Listra. Şi iată că acolo era un ucenic, numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase şi al unui tată grec.
2. Fraţii din Listra şi Iconia îl vorbeau de bine.
3. Pavel a vrut să-l ia cu el; şi, după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur, din pricina iudeilor care erau în acele locuri; căci toţi ştiau că tatăl lui era grec.
4. Pe când trecea prin cetăţi, învăţa pe fraţi să păzească hotărârile apostolilor şi prezbiterilor din Ierusalim.
5. Bisericile se întăreau în credinţă şi sporeau la număr din zi în zi.
6. Fiindcă au fost opriţi de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia, au trecut prin ţinutul Frigiei şi Galatiei.
7. Ajunşi lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia; dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie.
8. Au trecut atunci prin Misia şi s-au coborât la Troa.
9. Noaptea, Pavel a avut o vedenie: un om din Macedonia stătea în picioare şi i-a făcut următoarea rugăminte: „Treci în Macedonia şi ajută-ne!”
10. După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înţelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia.
11. După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia, şi a doua zi ne-am oprit la Neapolis.
12. De acolo ne-am dus la Filipi, care este cea dintâi cetate dintr-un ţinut al Macedoniei şi o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile.
13. În ziua Sabatului am ieşit afară pe poarta cetăţii, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am şezut jos şi am vorbit femeilor care erau adunate laolaltă. 

Timotei avea tată grec şi mamă evreică creştină (ştim că numele ei era Eunice). Nu era circumcis, dar cunoştea Scripturile de mic (2 Timotei 3:15), ceea ce înseamnă că era un creştin pios. El câştigase deja respectul şi admiraţia tuturor credincioşilor din zonă. Timotei era considerat evreu datorită mamei sale şi nu fusese circumcis în a opta zi de viaţă, probabil din cauză că tatăl lui era grec. Pavel a decis să-l circumcidă, ca să-l poată lua cu el în lucrare şi să poată intra cu el în sinagogile evreieşti fără ca tânărul să fie acuzat de apostazie. După ce a trecut prin cetăţile în care lucrase în prima călătorie misionară, Pavel a decis să se îndrepte către sud-vest, probabil spre Efes, o cetate din provincia Asia, însă Duhul Sfânt l-a oprit. După aceea a pornit către nord, încercând să ajungă în Bitinia, dar şi de data aceasta a fost oprit de Duhul Sfânt într-un mod care nu este precizat. Cum trecea deja prin Misia, singura alternativă era să meargă spre vest, spre portul maritim Troa, de unde putea pleca pe mare în mai multe direcţii. Dumnezeu i-a arătat apoi într-o viziune că trebuia să traverseze Marea Egee spre Macedonia. Cei care-l însoţeau au înţeles atunci că Dumnezeu îi chema să le vestească Evanghelia macedonenilor.

Gândeşte-te la motivul pentru care l-a circumcis Pavel pe Timotei. Cum ai proceda într-o situaţie în care ţi se cere să faci lucruri cu care nu eşti de acord şi pe care nu le consideri necesare, dar despre care ţi se spune că servesc unui scop mai înalt?

Post-ul Înapoi, în Listra apare prima dată în Studiu Biblic.

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro