10 zile de rugăciune 2019

Fără categorie 18 ianuarie 2019

Bine ați venit la ediția 2019 a celor Zece Zile de rugăciune! Ne bucurăm atât de mult că putem începe acest an cu rugăciune. Dumnezeu a făcut multe minuni în anii trecuți atunci când L-am căutat cu post și rugăciune. Duhul Sfânt a adus redeșteptare, convertiri, o reînnoire a pasiunii pentru evanghelizare și vindecarea relațiilor. Rugăciunea este într-adevăr locul de naștere al redeșteptării! În perioada 9 – 19 ianuarie 2019 suntem invitați să ne rugăm în cadrul celor „Zece zile de Rugăciune”

Credem că viața dumneavoastră și viețile celor pentru care vă rugați vor fi schimbate atunci când va alăturați celorlalți membri ai bisericii în rugăciune pentru revărsarea Duhului Sfânt. Tatăl a promis că Îl va da celor care Îl cer! Vă prezentăm doar trei răspunsuri primite de la cei care au participat la ultima ediție a celor Zece Zile de Rugăciune.

„Am fost binecuvântat peste măsură în tot timpul celor Zece Zile de Rugăciune. La biserica noastră din Zimbabwe domnul a răspuns rugăciunilor noastre și acum este unitate în biserică. Familii au fost reunite și membrii bisericii doresc să slujească Domnului.” Howard, Zimbabwe

„Biserica a fost cu adevărat binecuvântată. Majoritatea membrilor ne întreabă dacă o mai putem face odată. Toți mărturisesc că se simt mai aproape de Dumnezeu și în mijlocul nostru există un simțământ puternic de unitate.” Glenny, New York, SUA

„Prin rugăciune, bolnavii au fost vindecați, membrii familiei înstrăinați au fost reuniți, sa existat speranță chiar atunci când cineva drag a murit și oamenii și-au reconsacrat viețile. Slujim unui Dumnezeu viu! Abia așteptăm să vedem ce ne-a mai pregătit pentru anul acesta! Slăvit să fie numele Său!” Dereck, Africa de Sud

Tema acestui an: O experiență mai profundă

În timpul celor Zece Zile de Rugăciune din 2019, vom analiza cum să avem o experiență creștină mai profundă și mai bogată. Fie că vorbim despre noi credincioși, fie despre membri vechi ai bisericii, toți avem nevoie o reînnoire a întâlnirii zilnice cu Isus. Această serie conține lecții din viața reală, făgăduințe biblice și citate încurajatoare din Spiritul Profetic care să ne întărească umblarea zilnică cu Hristos.

Citim despre credincioșii timpurii: „ Credincioșii corinteni aveau nevoie de o mai profundă experiență în lucrurile lui Dumnezeu. Ei nu înțelegeau ce înseamnă a privi slava Lui și a avea caracterul mereu schimbat asemenea Lui. Ei nu văzuseră decât primele raze ale începutului zorilor acestei slave. Dorința lui Pavel față de ei era ca aceștia să poată fi umpluți cu toată plinătatea lui Dumnezeu, continuând să-L cunoască pe El, care Se ivește ca zorile dimineții, și să continue să învețe de la El până ce vor fi ajuns la plinătatea măsurii unei desăvârșite credințe evanghelice. “(Fapte ale apostolilor, pp. 307, 308).

Ne rugăm ca această perioadă de rugăciune să ne ajute să dezvoltăm o relație profundă și profundă cu Isus până când ” ajungem la plinătatea măsurii unei desăvârșite credințe evanghelice.” și reflectăm pe deplin caracterul iubirii Sale.

Sugestii pentru timpul de rugăciune

  • Rugăciunile să fie scurte -doar o propoziție sau două pentru fiecare subiect. Apoi lăsați rândul altora. Vă puteți ruga de câte ori vreți, ca într-o conversație.
  • Nu vă fie frică de pauze, pentru că acestea dau timp fiecăruia să asculte șoapta Duhului Sfânt.
  • Imnurile cântate împreună după cum conduce Duhul sunt o binecuvântare uriașă. Nu e neapărată nevoie de pian. Se poate cânta foarte bine acapella.
  • Decât să folosim timp prețios despre cererile de rugăciune, pur și simplu ne rugăm pentru ele. Apoi alții se pot ruga pentru cererile noastre, cerând împlinirea făgăduințelor pentru nevoia noastră.

Cerând împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu

Dumnezeu ne-a dat multe făgăduințe în Cuvântul Său. Este privilegiul nostru să cerem împlinirea lor în rugăciunile noastre. Toate poruncile și sfaturile Sale sunt tot atâtea făgăduințe. Pentru că el nu ar cere de la noi ceva ce noi nu am putea face în puterea Sa.

Este atât de ușor să ne concentrăm asupra nevoilor, asupra greutăților și asupra provocărilor noastre -.să ne plângem și să ne văităm despre situația noastră atunci când ne rugăm. Nu acesta este scopul rugăciunii. Rugăciunea este menită să ne întărească credința. De aceea vă încurajăm să cereți împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu, în rugăciune. Ridicați-vă ochii de la voi înșivă și de la slăbiciunile voastre și priviți la Isus. Privind la El suntem schimbați după chipul Lui.

„Fiecare făgăduință din Cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi. În rugăciunile tale, prezintă cuvântul făgăduit al lui Iehova și prin credință cere împlinirea acelor făgăduințe. Cuvântul Său este garanția că dacă ceri cu credință, vei primi toate binecuvântările spirituale. Continuă să ceri, și vei primi nespus mai mult decât tot ce ceri sau gândești” (In Heavenly Places, p. 71).

Cum poți cere împlinirea promisiunilor Lui? De exemplu, când te rogi pentru pace, poți cere promisiunea din Ioan 14:27 și spune: „Doamne, ne-ai spus în Cuvântul Tău: ‘Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.’ Dă-mi pacea pe care ai promis că o vei lăsa cu noi.” Mulțumește Domnului fiindcă îți dă pace, chiar dacă nu o simți în suflet pe loc și imediat.

În materialul din fiecare seară veți găsi făgăduințe legate de subiectul prezentat.

Postul

Te încurajăm să ții Postul lui Daniel în timpul acestor zece zile. Începerea anului cu post și rugăciune este modul ideal pentru consacrarea vieților noastre lui Dumnezeu pentru anul ce vine.. Ellen White ne spune: „Acum și de acum înainte până la încheierea timpului, cei din poporul lui Dumnezeu ar trebui să fie mai hotărâți, mai prudenți, neîncrezându-se în propria lor înțelepciune, ci în înțelepciunea Conducătorului lor. Ei ar trebui să-şi pună deoparte zile de post şi rugăciune. Se poate ca abstinența totală de la mâncare să nu fie necesară, dar ei ar trebui să mănânce cu moderație din hrana cea mai simplă” (Dietă și hrană, p.188)

Știm despre Daniel că a mâncat fructe și legume timp de 10 zile. Te încurajăm să adopți și tu o dietă foarte simplă în timpul acestor zece zile. O dietă simplă care să excludă zahărul, mâncarea procesată și rafinată, băuturi carbogazoase, poate să ne fie foarte benefică din multe puncte de vedere. În primul rând, a mânca simplu înseamnă a petrece mai puțin timp cu prepararea hranei și mai mult timp disponibil pentru a petrece cu Domnul. În al doilea rând, cu cât dieta noastră este mai simplă, cu atât îi este mai ușor stomacului să o digere. Prin urmare și mintea noastră va fi mai limpede. Cu toții știm că zahărul întunecă lobul frontal, centrul gândirii noastre. Dacă vrem o minte mai limpede care să audă vocea lui Dumnezeu și dacă vrem să ne apropiem de El, trebuie să ne asigurăm ca dieta noastră nu ne împiedică.

A posti nu înseamnă numai să te abții de la mâncare. Te încurajăm să postești de la emisiunile de televiziune, de la filme, jocuri pe computer, chiar și Facebook și YouTube. Uneori, lucruri care nu sunt rele prin ele însele, cum ar fi Facebook și YouTube, ne pot lua atât de mult din timpul nostru. Renunță la tot ce se poate renunța, pentru ca în felul acesta să petreci mai mult timp cu Domnul.

A posti nu este o metodă rapidă de a obține o minune de la Dumnezeu. Postul înseamnă să ne smerim astfel încât Dumnezeu să poată lucra în noi ți prin noi. „Pentru anumite lucruri, postul şi rugăciunea sunt recomandate şi potrivite. În mâna lui Dumnezeu, ele constituie mijloace de curățire a inimii şi de a face ca mintea să fie mai receptivă. Noi căpătăm răspunsuri la rugăciunile noastre pentru că ne umilim sufletele înaintea lui Dumnezeu. » (Lucrarea misionară medicală, p.283)

Haideți să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și să-L căutăm cu toată inima, mintea și puterea. Să ne apropiem de El prin rugăciune și post și El Se va apropia de noi.

Duhul Sfânt

Fii sigur că ai cerut ca Duhul Sfânt să-ți arate cum și despre ce să te rogi în viața cuiva sau într-o situație anume. Biblia ne spune că nu știm cum trebuie să ne rugăm și că Duhul Sfânt este Cel ce mijlocește pentru noi.

„Noi nu trebuie numai să ne rugăm în numele Domnului Hristos, ci și prin inspirația Duhului Sfânt. Aceasta explică ceea ce trebuie să înțelegem când se spune că Duhul ‘mijlocește pentru noi cu suspine negrăite’ Romani 8, 26. Lui Dumnezeu Îi place să răspundă la asemenea rugăciuni. Când cu căldură și stăruință înălțăm o rugăciune în numele Domnului Hristos, în chiar această stăruință se află garanția din partea lui Dumnezeu că El este gata să răspundă la rugăciunea noastră ‘nespus mai mult decât cerem sau gândim noi’ Efeseni 3, 20” (Parabole, p.147).

Credința

Citim în Spiritul Profetic că „rugăciunea și credința vor face ceea ce nici o putere din lume nu poate împlini” (Divina vindecare, p. 509). De asemenea, suntem încurajați să ne rugăm și să avem credință că Dumnezeu aude și va răspunde rugăciunii noastre.

„Hristos spune: ‘Cereți și vi se va da’. În aceste cuvinte, Hristos ne dă îndrumări cu privire la modul în care ar trebui să ne rugăm. Trebuie să venim la Tatăl nostru ceresc cu simplitatea unui copil, cerându-I darul Duhului Sfânt. Isus mai spune: ‘orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați și primit, și-l veți avea’. Trebuie să veniți la Tatăl cu părere de rău și mărturisindu-vă păcatele, golind sufletul de orice păcat și orice murdărie și este privilegiul vostru să dovediți că promisiunile Domnului sunt adevărate… Trebuie să credem Cuvântul lui Dumnezeu; pentru că testul caracterului se găsește în faptul că vă întăriți în cea mai sfântă credință. Ești încercat de Dumnezeu prin Cuvântul Său. Nu trebuie să aștepți să ai emoții minunate înainte de a crede că Dumnezeu te-a auzit; sentimentele nu trebuie să fie criteriul tău, pentru că emoțiile sunt la fel de schimbătoare ca norii… În timp ce trăim pe pământ putem avea ajutor din cer … căci eu L-am pus la încercare pe Dumnezeu de o mie de ori. Voi merge prin credință; nu-L voi dezonora pe Mântuitorul meu prin necredință” (Review and Herald, 11 octombrie 1892).

Ni se spune de asemenea că ”Putem cere orice dar pe care El l-a făgăduit; trebuie apoi să credem că vom primi ceea ce am cerut și să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce am primit” (Educație, p. 258). Să ne facem deci obiceiul de a mulțumi lui Dumnezeu dinainte prin credință, pentru ceea ce va face și pentru modul în care va răspunde rugăciunilor noastre.

Roagă-te pentru șapte persoane

În timpul acestor zece zile, vă încurajăm să vă rugați în mod special pentru șapte persoane pe care ați dori să le vedeți experimentând ”viață din belșug”. Pot fi rude, prieteni, colegi de serviciu, vecini sau simple cunoștințe. Ia-ți timp și întreabă-L pe Dumnezeu pentru cine ar dori să te rogi. Mai roagă-L să-ți pună și o reală povară pe suflet pentru aceste persoane. Scrie aceste nume pe hârtie și pune-le la îndemână, de exemplu în Biblia ta. Se întâmplă ceva remarcabil când scrii aceste nume și vei fi uimit văzând cum lucrează Dumnezeu ca răspuns la rugăciunile tale!

Provocarea la acțiune a celor Zece Zile de Rugăciune

Fiecare poate face ceva pentru grăbirea revenirii lui Isus prin Implicarea Totală a Membrilor.

„Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit; am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine” (Matei 25:35, 36).

În cartea Divina Vindecare citim astfel: „Trebuie să ducem o viață dublă — o viață de cugetare și una de acțiune, o viață de rugăciune tainică și una de lucrare plină de zel” (p.512). Este privilegiul nostru să arătăm altora iubirea lui Isus. Am primit atât de mult de la Mântuitorul nostru; să nu păstrăm doar pentru noi înșine. Haideți să împărtășim și altora iubirea Sa.

Te încurajez pe tine și biserica din care faci parte să cereți lui Dumnezeu în rugăciune să vă arate cum puteți ajunge la alții după cele Zece Zile de Rugăciune. Alegeți una sau mai multe activități, alegeți o zi și fiți mâinile și picioarele lui Isus. Pe măsură ce lucrați pentru a organiza totul, evitați să lăsați ca aceste aranjamente să vă distragă atenția de la rugăciune. „Efortul personal pentru binele altora trebuie să fie precedat de multă rugăciune în taină, deoarece, pentru a înțelege știința salvării de suflete, este necesară o mare înțelepciune. Înainte de a vorbi cu oamenii, vorbiți cu Domnul Hristos. Obțineți de la tronul ceresc pregătirea necesară pentru a sluji nevoilor oamenilor” (Rugăciunea, p.313).

În resursele online veți găsi o pagină specială cu sugestii pentru a ajunge la cei din jur cu solia despre Isus.

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *