169 – Machetă

Vezi să faci totul după modelul care ți-a fost arătat pe munte. Exodul 25:40 NTR

Timp de patruzeci de zile și nopți, Moise a stat împreună cu Dumnezeu pe muntele Sinai unde, printre alte activități, a primit instrucțiuni cu privire la proiectul unui sanctuar portabil, adaptat condițiilor de deplasare permanentă prin deșert. La încheierea timpului de instructaj, Dumnezeu i-a înmânat lui Moise o machetă a cortului întâlnirii pe care el avea responsabilitatea să-l construiască. Această machetă reprezenta la scară mică toate detaliile construcției pe care meșterii înzestrați de Duhul Sfânt aveau să o pună în operă.

Această machetă nu trebuia neapărat să fie confecționată din aceleași materiale din care trebuia să fie realizat cortul și toate piesele sale de mobilier și anexele sale de utilitate sacerdotală, dar proporțiile, formele și eventual, culorile sugerau foarte explicit cum trebuia să arate tabernacolul în faza sa finală de recepție și punere în funcțiune.

Macheta oferită de Dumnezeu lui Moise pe munte nu reprezenta în detalii exacte locul de reședință al lui Dumnezeu din ceruri, care loc servește și ca templu ceresc. Modelul prototip al sanctuarului din pustie era adaptat foarte bine contextului în care avea să fie folosit. Totuși, principiul de bază de funcționare al machetei, al templelor succesive care au fost construite și reconstruite ulterior, precum și marele original din  ceruri, a rămas același. Templele Domnului serveau și ca un material didactic despre Planul Mântuirii și despre lucrarea de Mare Preot a Domnului și Mântuitorului nostru. Serviciul și accesoriile care asigurau funcționarea sanctuarului constituiau adevărate tipuri pentru istoria mântuirii și pentru economia sacră a îndepărtării păcatului din univers, adică de pe pământ, din moment ce doar pământul a oferit azil politic răului cu toate consecințele sale tragice.

Studiul sanctuarului ne ajută să înțelegem corect o sumedenie de învățături de bază ale Bibliei și ale mântuirii din păcat. Rațiunea de a fi a rămășiței poporului lui Dumnezeu de astăzi este aceea de a promova și transmite lumii adevărurile specifice încredințate lui de Dumnezeu printre care se află la loc de frunte doctrina despre sanctuar și serviciile lui. De aceea macheta lui Moise continuă să-și aibă utilitatea până astăzi.

Articolul 169 – Machetă apare prima dată în Redesteptare si reforma.

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro