178 – Tabără

Iacov și-a continuat drumul și s-a întâlnit cu îngerii lui Dumnezeu. Când i-a văzut, Iacov a zis: „Aceasta este tabăra lui Dumnezeu” și a numit acel loc Mahanayim. Geneza 32:1.2 NTR

Viața spirituală a lui Iacov se apropia de apogeu, în timp ce se întorcea în Țara Promisă, însoțit de familia sa și de turmele sale. Este foarte posibil ca promisiunile pe care le primise din partea lui Dumnezeu în drum spre Haran să-i fi răsunat din nou în minte când prin câmpul vizual al patriarhului s-au perindat cete de îngeri. Acest semn era o asigurare că se află pe un pământ binecuvântat, se afla acolo unde trebuie în ceasul care trebuie. Impresionat de această apariție, el a pus locului un nume care trebuia să amintească posterității experiența sa cu Dumnezeu. Tabăra lui Dumnezeu era acolo, iar el se afla alături de această tabără.

În sensul larg al cuvântului, tabăra definește de care parte a frontului se află cineva. Iacov avea liniștea sufletească dată de faptul că se afla de partea lui Dumnezeu și că Dumnezeu era de partea lui. În realitate, mai lipsea ceva până când acest deziderat să devină realitate. Fără să-și dea seama, el se pregătea pentru confruntarea misterioasă de la pârâul Iaboc.

Pentru a rămâne în tabăra sfinților este nevoie de o luptă decisivă în care inima să fie cucerită  pe de-a întregul de către Dumnezeu. În toiul acestei lupte pot apărea momente de confuzie în care intențiile și dorința lui Dumnezeu să nu fie înțeleasă corect, dar dacă există suficientă încredere în judecățile și căile Lui, în revărsatul zorilor, victoria lui Dumnezeu asupra sufletului va fi câștigată definitiv.

Tabăra îngerilor, asemenea atotprezenței divine se poate extinde în orice loc în care un suflet strigă la Dumnezeu după ajutor. Uneori acest strigăt vine de la cel în nevoie, alteori alții strigă în numele și în folosul celui aflat în nevoie. Petru dormea în temniță în timp ce frații și surorile din casa Mariei se rugau pentru el. Îngerul Domnului auzea strigătele sincere și pline de credință din camera de sus și puterea lui Dumnezeu nu a întârziat să intervină în favoarea ucenicului Său. Tabăra lui Dumnezeu tocmai își extinsese teritoriul pentru a putea interveni. Cu trecerea timpului, protecția și îndurarea divină nu și-au limitat puterea de intervenție. Prin credință poți fi permanent în Tabăra lui Dumnezeu.

Articolul 178 – Tabără apare prima dată în Redesteptare si reforma.

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro