100 de zile de rugaciune

252 – Calitate

Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față: ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. 1 Corinteni 3:13

Activitatea personală nu are valoare mântuitoare, dar acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să fie de bună calitate. Ceea ce conferă valoare unei lucrări este gradul de dedicare pentru lucrarea respectivă, procentul de dragoste și pasiune, sau compasiune, dar și nivelul de calificare sau de pregătire, de instruire, de formare sau de specializare. Este foarte interesant că prețul cu ora pentru munca experților este de multe ori mai mare decât prețul unei ore de muncă necalificată. Un expert poate primi pentru o oră de consiliere mai mult decât un necalificat pentru o întreagă zi de muncă.

Lucrarea fiecăruia despre care se vorbește în textul de mai sus se referă la modul de administrare creștină a vieții în care se cuprinde mai întâi formarea caracterului, apoi formarea profesională și activitatea profesională, dar și responsabilitățile față de familie și față de semeni. În toate aceste aspecte Dumnezeu este implicat și interesul și seriozitatea noastră trebuie să țină cont de acest aspect. Noi facem toate lucrurile ca pentru Domnul. De fapt El Însuși va spune cândva: „ori de câte ori ați făcut aceste lucruri… Mie Mi le-ați făcut” (Matei 25:40).

Întrebarea de studiu în acest context este: „Cum pot să-mi dezvolt permanent calitatea administrării creștine a vieții și resurselor?” Aproape instantaneu răspunsul vine din cuvintele Învățătorului oamenilor: „Cine rămâne în Mine și în cine rămân Eu aduce multă roadă, căci despărțiți de Mine nu puteți face nimic.” (Ioan 15:5).

Secretul reușitei pe toate fronturile vieții depinde de calitatea vieții spirituale. Bine a spus un mare teoretician al zilelor noastre: „Dacă vrei să ai succes, folosește 50% din timp și energie pentru dezvoltare personală, 30% pentru a înțelege organizația, filozofia ei și așteptările superiorilor iar cei 20% din timp și energie care-ți mai rămân îți vor fi suficiente pentru a-i conduce, organiza și supraveghea pe cei peste care ești responsabil”. Este de remarcat că această teorie este specifică conceptului de conducere slujitoare.

Articolul 252 – Calitate apare prima dată în Redesteptare si reforma.