A gyógyítás ajándéka

Devoțional zilnic 9 iulie 2019

„Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki.” (Jak 5:14-15)

Figyelemre méltó, hogy a múltban Krisztus hogyan gyógyította a betegeket. Mielőtt kórházak épültek volna, kitartó kezeléssel és Istenbe vetett bizalommal imában kérték a beteg gyógyulását, és akkor még a legreménytelenebb esetekben is meghallgattattak. Ma is felhívással fordul az Úr a szenvedőkhöz, hogy higgyenek Őbenne. Az ember szükséglete – Isten lehetősége.

„És kiméne onnét, és méne az ő hazájába, és követék őt az ő tanítványai. És amint eljött vala a szombat, tanítani kezde a zsinagógában; és sokan, akik őt hallák, elálmélkodnak vala, mondván: Honnét vannak ennél ezek? És mely bölcsesség az, ami néki adatott, hogy ily csodadolgok is történnek általa? Avagy nem ez-é az az ácsmester, Máriának a fia, Jakabnak, Józsénak, Júdásnak és Simonnak pedig testvére? És nincsenek-é itt közöttünk az ő nőtestvérei is? És megbotránkoznak vala őbenne. Jézus pedig monda nékik: Nincs próféta tisztesség nélkül csak a maga hazájában, és a rokonai között és a maga házában. Nem is tehet vala ott semmi csodát, csak néhány beteget gyógyíta meg, rájok vetvén kezeit.” (Mk 6:1-5)

Mindenféle gyógymód mellett buzgó imádságot is kell mondanunk, hogy elnyerhessük a gyógyítás áldását. Betegeinket a könyörülő Megmentőhöz kell vinnünk, az Ő ereje megbocsátja bűneiket és meggyógyítja betegségüket. Kegyelmes gondviselése által meggyógyulnak. Mutasd be a szenvedőknek mennyei Közbenjárójukat. Mondd el nekik, hogy Krisztus meggyógyítja a betegeket, ha megbánják bűneiket és megtartják az Isten parancsolatait. Él egy Megmentő, aki ott van a szanatóriumokban, hogy megmentse azokat, akik neki engedelmeskednek. A betegek egyesülhetnek veletek imádságban, hogy bánják meg bűneiket, és bocsánatot nyerjenek. (Manuscript Releases, 8. kötet, 267-268. oldal)

Ellen G. White

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro