Acum este timpul sigilării

Devoțional zilnice

Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru! (Apocalipsa 7:3)

Satana foloseşte acum orice vicleşug, în acest timp al sigilării, pentru a abate mintea poporului lui Dumnezeu de la adevărul prezent şi pentru a-l duce în rătăcire. Am văzut un acoperământ pe care Dumnezeu l-a întins asupra poporului Său, pentru a-l păzi în timp de strâmtorare, şi orice suflet care s-a hotărât de partea adevărului şi are inima curată trebuie să intre sub acoperământul Celui Atotputernic. Satana ştie aceasta şi este la lucru cu mare putere, pentru a ţine mintea a cât mai multor oameni cu putinţă în nesiguranţă şi nestatornicie faţă de adevăr. (…) Am văzut că Satana este la lucru (…) pentru a abate, a înşela şi a îndepărta pe poporul lui Dumnezeu, chiar acum, în acest timp al sigilării. Am văzut că unii nu stăteau hotărât pentru adevărul prezent. Genunchii le tremurau şi picioarele le alunecau pentru că nu erau bine fixate în adevăr.

Satana caută pe toate căile să-i ţină în această stare, până ce va trece sigilarea şi până ce acoperământul lui Dumnezeu va fi întins asupra poporului lui Dumnezeu, iar el va fi lăsat fără un adăpost în faţa mâniei arzătoare a lui Dumnezeu, în timpul celor şapte plăgi de pe urmă. (Scrieri timpurii, p. 21-23)

Noi suntem aduşi din întunericul acestei lumi la lumina cea minunată a lui Dumnezeu. Dacă privim chipul lui Dumnezeu, dacă sufletele noastre sunt curăţite de orice pervertire, sigiliul lui Dumnezeu va fi aşezat pe frunţile noastre şi vom fi pregătiţi pentru scenele finale ale istoriei acestui pământ. Dar nu avem timp de pierdut. Cu cât studiem mai mult viaţa lui Isus cu dorinţa de a învăţa, cu atât devenim mai asemenea lui Hristos. (Letter 135,1897)

Timpul sigilării este foarte scurt şi curând el se va sfârşi. Acum este momentul, cât timp cei patru îngeri ţin cele patru vânturi, să ne asigurăm chemarea şi alegerea. (Scrieri timpurii, p. 58)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit