Adevărata temperanță înseamnă o viață echilibrată

Devoțional zilnic 20 mai 2019

Nu știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? (1 Corinteni 3:16)

Urmărește ediția video aici.

Viața noastră de aici ne este doar concesionată și întrebarea pe care ar trebui să și-o pună fiecare este: În ce ar trebui să-mi investesc viața pentru a obține cel mai bun profit? Viața capătă valoare doar dacă facem tot ce putem spre binele semenilor noștri și spre slava lui Dumnezeu. Cultivarea atentă a darurilor cu care ne-a înzestrat Creatorul ne va califica pentru o utilitate mai înaltă aici, și pentru o viață mai bună în lumea viitoare.

Este folosit bine acel timp din viața noastră care este investit pentru punerea temeliei și pentru păstrarea unei bune sănătăți fizice și mintale. Nu ne putem permite să micșorăm sau să ciuntim nici măcar o singură funcție a minții sau a trupului prin muncă peste măsură sau prin maltratarea oricărei părți a mașinăriei vii. Dacă facem acest lucru, cu siguranță vom suporta consecințele. Cea dintâi datorie a noastră față de Dumnezeu și față de semenii noștri este autodezvoltarea. Fiecare facultate cu care ne-a înzestrat Creatorul trebuie cultivată până la desăvârșire, ca să putem fi în stare să facem cât mai mult bine posibil. Pentru a ne curăți și rafina caracterul, avem nevoie de harul lui Hristos, care ne va face în stare să ne vedem deficiențele, să le corectăm și să îmbunătățim ceea ce este bun. Această lucrare, îndeplinită pentru noi înșine în puterea și în numele Domnului Isus, va fi de mai mult folos semenilor noștri decât orice predică pe care le-am putea-o predica. Exemplul unei vieți echilibrate și ordonate este de o valoare inestimabilă.

Necumpătarea stă la baza multor rele din viață. Nu vorbim de necumpătare limitând-o doar la folosirea băuturilor alcoolice; aceasta înseamnă mult mai mult, inclusiv îngăduirea oricărei pofte și patimi vătămătoare. Dacă poftele și patimile s-ar afla sub controlul unei rațiuni sfințite, societatea noastră ar arăta cu totul diferit astăzi. Multe lucruri care sunt folosite de obicei ca produse alimentare sunt nepotrivite ca hrană; gustul acestora este nenatural, însă a fost cultivat. Alimentele excitante creează o dorință după stimulente și mai puternice.

Hrana indigestă deranjează întreg organismul, iar urmările sunt dorințe și pofte excesive… Adevărata temperanță înseamnă să ne abținem complet de la ceea ce este dăunător și să folosim înțelept doar acele articole alimentare care sunt sănătoase și hrănitoare. – Signs of the Times, 20 aprilie 1882

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro