Devoțional zilnic

Agripa și Berenice – fast exagerat

A doua zi deci, Agripa şi Berenice au venit cu multă fală şi au intrat în locul de ascultare împreună cu căpitanii şi cu oamenii cei mai de frunte ai cetăţii. La porunca lui Festus, Pavel a fost dus acolo. Fapte 25:23

Scriitorul Faptelor apostolilor sesizează fastul vizitei la Cezareea a lui Agripa şi a soţiei sale, Berenice. Descriind acest eveniment, doctorul Luca subliniază o anumită exagerare. Nu ne putem da seama în ce a constat desfăşurarea de strălucire artificială, dar probabil că serviciul de protocol de la curtea guvernatorului a fost foarte solicitat cu acea ocazie.

Sufletul omenesc are nevoie legitimă de momente de bucurie şi sărbătoare, iar evenimente ca vizita unui demnitar roman, chiar şi numai guvernator vecin, poate fi momentul potrivit pentru organizarea unor festivităţi publice pe măsură. Dar lucrurile au o normalitate şi un bun-simţ, iar exagerările constituie mai mult decât o abatere întâmplătoare.

Nu putem şti, de asemenea, dacă iniţiativa surplusului de fast i-a aparţinut lui Festus, sau acestea erau aşteptările vizitatorilor. Oricum, opulenţa era deja marca lumii pe care creştinismul urma să o pătrundă şi să o transforme. Modestia creştină putea fi răspunsul pe măsură în faţa desfăşurărilor exagerate de pompă şi strălucire deşartă.

Goliciunea sufletească poate fi explicaţia aproape sigură a oricărei manifestări suplimentare de fast. Cu cât inima este mai pustie şi mai săracă, cu atât exteriorul are nevoie de mai multă fală. Discuţia formală care urmează în acest context exorbitant lasă a se înţelege că oficialii care îl ascultau pe Pavel aveau probleme serioase cu propria conştiinţă, pe care cu greu reuşeau să şi-o liniştească.

Succesul la un pas de tine:

Decenţa este legitimă, dar fastul este o exagerare care ar trebui să te pună pe gânduri. Inima are nevoie de bucurie autentică, şi nu de înlocuitori ieftini.