Ahimelec – procedură de excepție

Devoțional zilnic 18 aprilie 2019

Atunci, preotul i-a dat pâinea sfinţită, căci nu era acolo altă pâine decât pâinea pentru punerea înainte, care fusese luată dinaintea Domnului ca să fie înlocuită cu pâine caldă, în clipa când luaseră pe cealaltă. 1 Samuel 21:6

Am văzut într-una din zilele trecute că Saul a fost afectat grav de fapta necugetată de a sluji lucrurile sfinte, fără să aibă calificarea necesară. Iată că şi David s-a aflat curând într-o situaţie asemănătoare. Ajuns la cetatea preoţească Nob, nu a găsit acolo altă hrană decât pâinea punerii înainte din sanctuar. Atunci, preotul Ahimelec a procedat în mod excepţional: le-a oferit lui David şi oamenilor săi această pâine rezervată în mod exclusiv preoţilor.

Este curios că Dumnezeu a aprobat această faptă care părea o abatere de la principii, iar mai târziu Isus Hristos a folosit acest exemplu pentru a ilustra legitimitatea unor decizii şi acţiuni de excepţie.

Atunci când este vorba despre lucrurile sfinte, Dumnezeu doreşte să facă foarte bine înţeles faptul că ele nu trebuie să pună în pericol şi nici să contravină nevoilor legitime ale fiinţei omeneşti. În acest domeniu trebuie procedat întotdeauna cu maximă atenţie, pentru a nu minimaliza seriozitatea şi respectul faţă de obiectele de cult, nici a nu le da o folosinţă absurdă şi în detrimentul binelui şi sănătăţii oamenilor.

Pâinea punerii înainte era rezervată consumului preotului, dar dacă ea era disponibilă şi oamenii lui David erau flămânzi, Dumnezeu a fost de acord ca ei să-şi potolească foamea, respectând totuşi un minimum de prescripţii care să nu-i facă să considere lucrurile sfinte ca fiind comune.

Succesul la un pas de tine:

Ştii cum se pot împăca lucrurile sfinte cu nevoile tale legitime? Asigură-te că auzi foarte bine ce spune Dumnezeu în această privinţă. Altfel rişti prea mult. Succes în a păstra măsura!

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro