Apărători ai credinței

Devoțional zilnice 20 septembrie 2018

Să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna. (luda 1:3)

Nelegiuirile de toate felurile se înmulţesc pe pământ şi pământul este întinat de locuitorii lui. Planurile lui Dumnezeu sunt pe punctul de a se împlini şi sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Acum este timpul ca aceia care au o cunoaştere despre Dumnezeu să se alinieze sub steagul însângerat al Prinţului Emanuel. Ei ar trebui să ia poziţie ca apărători ai credinţei date sfinţilor. Ei ar trebui să arate lumii ce înseamnă să păzeşti poruncile lui Dumnezeu şi să ai credinţa lui Isus. Ei ar trebui să-şi lase lumina să strălucească în raze distincte, puternice pe cărarea celor care umblă în întuneric. Soldaţii lui Hristos artrebui să stea umăr la umăr, loiali adevărului, susţinători ai Legii lui Iehova.

Aceia care se depărtează de preceptele clare ale lui Dumnezeu vor tolera eroarea şi se vor poziţiona împotriva soldaţilor lui Hristos. Ei vor arăta cine le este lider prin calea pe care o urmează, de opunere faţă de adevărul lui Dumnezeu şi de impunere a erorii asupra conştiinţei prin măsuri opresive. E timpul să luăm o poziţie fermă de partea adevărului; şi fiecare ar trebui să-şi exercite influenţa, atâta cât a primit de la Dumnezeu, spre slava Lui şi spre binele celor din anturajul lui. Niciunul dintre administratorii credincioşi ai lui Hristos nu va trândăvi într-un timp ca acesta şi nu se va mulţumi să trăiască doar pentru el. Cei care au comuniune cu Hristos vor conştientiza că există peste tot suflete cărora le pot face bine prin ajutorul, exemplul şi influenţa lor. Ei vor înţelege că pot fi nişte agenţi prin care Isus să lucreze la mântuirea celor pentru care a murit. Aceasta ar trebui să fie experienţa tuturor celor care mărturisesc a crede solia îngerului al treilea. Tinerii şi cei în vârstă ar trebui să aibă o experienţă rodnică, fericită, bogată în religia lui Hristos. (Youth’s Instructor, 29 iunie 1893)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro