Devoțional zilnic

Apolo – tare în Scriptură

La Efes, a venit un iudeu numit Apolo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii şi era tare în Scripturi. Fapte 18:24

Apolo era parcă anume făcut pentru a vorbi în public. Cultura şi formaţia sa alexandrină s-au dovedit a fi premise excelente în vestirea Evangheliei. Cum el nu cunoştea ultimele noutăţi vestite de Pavel, Acuila şi Priscila s-au ocupat puţin de el, pentru a-l echipa cu tot ce avea nevoie, ca bun combatant al Cuvântului.

Se pare că prezentările la modă erau cele cu caracter apologetic, în care vorbitorul expunea un subiect controversat, apoi răspundea întrebărilor celor prezenţi interesaţi de detalii sau clarificări. Apolo îşi făcuse deja o faimă în arta de a prezenta şi apăra Evanghelia. Stilul dinamic şi plin de vigoare era pe măsura temperamentului său vulcanic. Dar partea cea mai tare a prezentărilor sale era maniera foarte personală în care mânuia Scriptura. Sigur că era vorba de Vechiul Testament, în timp ce Noul abia se prefigura încet, încet prin scrierile apostolilor.

Când desfăşura Apolo sulurile Scripturii şi începea să citească pasaj după pasaj, lucrurile deveneau aşa de clare, încât niciun împotrivitor nu ar mai fi îndrăznit să-i stea contra. Numai cine nu dorea nu putea fi de acord cu un asemenea vorbitor şi cu un asemenea adevăr.

Subiectul său preferat era Calea Domnului. Acest subiect se desfăşoară ca un fir roşu prin întreaga Scriptură şi este un fel de istorie a planului de mântuire. Istoria, profeţia şi poezia Vechiului Testament Îl descoperă treptat şi convingător pe Mesia, Cel pe care Apolo îl identifica în persoana lui Isus Hristos.

Succesul la un pas de tine:

Arta vorbirii în public este un dar de la Dumnezeu, dar cunoaşterea Scripturilor este la îndemâna tuturor. Poţi încerca!