Asa – ordine în casă

Devoțional zilnic 27 mai 2019

Și chiar pe mamă-sa, Maaca, n-a mai lăsat-o să fie împărăteasă, pentru că făcuse un idol Astarteei. Asa i-a sfărâmat idolul şi l-a ars în pârâul Chedron. 1 Împărați 15:13

Este o încântare să constatăm că în şirul de Împărați ai lui Iuda şi ai lui Israel au existat reformatori care au avut curajul şi tăria să se opună cursului decadent al istoriei morale a poporului ales. Din când în când, vedem câte o rază de speranţă luminând în întunericul spiritual care se înteţea din ce în ce mai mult.

Asa a urmat la domnie după Abiam. El a realizat o serie de reforme, începând cu propria casă. Întrucât mama sa îşi afişase public susţinerea faţă de cultul Astarteei, împăratul i-a retras prerogativele de mamă a împăratului şi a distrus în mod explicit idolul ridicat de ea. Demnitatea conferită de statutul de regină-mamă ar fi făcut ca influenţa rea să fie mai greu de stăvilit. Poporul ar fi trăit în confuzie, dacă împăratul nu ar fi luat atitudine faţă de apostazia din imediata sa apropiere. Retragerea acestei autorităţi morale urma să faciliteze reforma spirituală a poporului. Dacă împăratul nu a cruţat nici pe cei din casa lui, ceilalţi oameni trebuiau să se aştepte că nu vor beneficia de clemenţă în cazul abaterilor făţişe de la calea cea dreaptă.

Deprinderile rele nu au putut fi stârpite aşa de repede, măcar că domnia lui Asa s-a întins pe o perioadă de peste patruzeci de ani. Locurile de închinare de pe înălţimi au continuat să fie frecventate de un anumit număr de evrei, în ciuda faptului că Asa a depus orice efort pentru a stârpi idolatria. Pentru a încuraja închinarea la viul Dumnezeu, Asa a completat inventarul templului lui Solomon cu tot felul de obiecte de preţ.

Succesul la un pas de tine:

Care lucruri din imediata ta apropiere ar trebui supuse unei reforme serioase? Reforma este un lucru stresant şi dureros, dar merită şi trebuie făcută.

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro