Ascultarea neclintită a lui Noe

Devoțional zilnic

Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui: Noe umbla cu Dumnezeu. (Geneza 6:9)

Urmărește ediția video aici.

Cât de simplă și copilărească era credința lui Noe în mijlocul necredinței lumii… Credința sa era desăvârșită prin faptele sale. El a dat lumii un exemplu, crezând întocmai ceea ce spunea Dumnezeu. Sub îndrumarea lui Dumnezeu a început să construiască arca, o corabie imensă, pe pământul uscat. Mulțimi veneau de pretutindeni pentru a vedea această priveliște ciudată… și pentru a asculta cuvintele serioase și stăruitoare ale acestui bărbat deosebit, care dădea impresia că el însuși crede fiecare cuvânt pe care îl rosteşte.

Cuvintele lui Noe erau însoțite de putere, căci vocea lui Dumnezeu era cea care vorbea oamenilor prin slujitorul Său. Unii erau profund convinși și ar fi dat atenție cuvintelor de avertizare, însă erau atât de mulți cei care batjocoreau și ridiculizau solia de implorare și chemare la pocăință, încât au preluat și ei același spirit, împotrivindu-se invitațiilor milei… și curând se numărau printre cei mai obraznici și sfidători batjocoritori; căci nimeni nu ajunge așa de nepăsător și atât de mult adâncit în păcat ca cei ce au avut odată lumina, care au fost convinși de Duhul lui Dumnezeu, dar I s-au împotrivit. În mijlocul batjocurii și disprețului popular, în mijlocul răutății și neascultării, Noe s-a distins prin integritatea și ascultarea sa neșovăielnică… El era din lume, însă nu era lumesc. Prin credincioșia sa neclintită față de cuvintele lui Dumnezeu, Noe a devenit obiectul disprețului și batjocurii. (…)

În timp ce vocea lui Dumnezeu se făcea auzită prin Noe, prin implorări și avertizări în condamnarea păcatului și nedreptății, Satana nu dormea; el își mobiliza forțele. Noe a fost pus la probă. A întâmpinat opoziție din partea oamenilor mari ai lumii, de la filozofi până la așa-numiții oameni de știință, care au încercat să-i arate că solia sa nu poate să fie adevărată, însă vocea lui nu a putut fi adusă la tăcere; timp de o sută douăzeci de ani, cuvintele de avertizare au continuat să fie auzite pe un ton serios, susținute de lucrul energic la corabie… Duhul lui Dumnezeu Se lupta cu oamenii ca să-i determine să accepte și să creadă adevărul, însă și sugestiile lui Satana erau ascultate; inimile lor rele erau mai înclinate să treacă de partea tatălui minciunii decât de partea Iubirii infinite care îi implora. Ei își manifestau indiferența și disprețul față de solemnele avertismente ale lui Dumnezeu, continuând să facă exact aceleași lucruri pe care le făceau înainte de a li se da avertizarea. (…)

Zilele lui Noe, ne spune Domnul Hristos, au fost la fel ca cele care vor precede revenirea Sa pe norii cerului. – Signs of the Times, 20 decembrie 1877

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit