Astăzi este nevoie de curaj și de putere

Devoțional zilnice 16 iulie 2018

Dar te-am lăsat să rămâi în picioare ca să vezi puterea Mea şi Numele Meu să fie vestit in tot pământul. (Exodul 9:16)

Viaţa de creştin este mai mult decât cred mulţi că este. Ea nu este alcătuită numai din blândeţe, răbdare, umilinţă şi bunătate. Aceste însuşiri sunt esenţiale, dar este nevoie şi de curaj, tărie, energie şi stăruinţă. Cărarea trasată de Hristos este strâmtă şi cere lepădare de sine. Pentru a porni pe cărarea aceasta şi a înainta prin greutăţi şi descurajări, nu se cer oameni slabi.

Se cer oameni tari, bărbaţi care nu vor aştepta să le fie netezită cărarea şi să fie îndepărtată orice piedică, bărbaţi care le vor inspira zel nou eforturilor slăbite ale lucrătorilor descurajaţi, bărbaţi a căror inimă este încălzită de iubirea lui Hristos şi ale căror mâini sunt tari pentru a face lucrarea Stăpânului lor.

Unii dintre cei care se angajează în lucrarea misionară sunt slabi, lipsiţi de putere, lipsiţi de însufleţire, uşor de descurajat. Sunt lipsiţi de avânt. Ei nu au acele trăsături de caracter pozitive care dau puterea de a acţiona – spiritul şi energia care aprind entuziasmul. Aceia care doresc să aibă succes trebuie să fie plini de curaj şi de nădejde. Ei trebuie să cultive nu numai virtuţile pasive, ci şi pe cele active. Chiar dacă trebuie să dea un răspuns blând care să înlăture mânia, ei trebuie să aibă curajul unui erou de a se împotrivi răului. Lângă iubirea care rabdă totul, au nevoie de tăria de caracter care va face influenţa lor o putere spre bine.

Unii nu au tărie de caracter. (…) Slăbiciunea aceasta, nehotărârea şi ineficienţa trebuie biruite. (…) Bărbaţii puternici sunt aceia care au înfruntat piedici, greutăţi şi uneltiri. Punându-şi la lucru energiile, obstacolele pe care le întâlnesc se dovedesc pentru ei adevărate binecuvântări. Ei ajung să stea pe picioarele lor. Lupta şi greutăţile necesită exercitarea încrederii în Dumnezeu şi acea tărie care dezvoltă puterea. (Divina vindecare, p. 497-500)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro