Avertizarea finală a lui Dumnezeu

Devoțional zilnic

Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei […] va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu. (Apocalipsa 14:9-10)

Totuși, relatarea serioasă a profeției scoate în evidență o schimbare a acestei scene liniștite [libertatea civilă și religioasă]. Fiara cu coarne ca ale unui miel vorbea cu un glas ca de balaur și „lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei”. Profeția spune că ea va spune locuitorilor pământului să facă un chip fiarei și că ea „a făcut ca toți – mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi – să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei”. În felul acesta, protestantismul merge pe urmele papalității.

Exact în această perioadă, prin mijlocul cerurilor se vede zburând cel de-al treilea înger, proclamând: „Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui.” „Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.” În contrast vizibil față de lume, stă grupa cea mică, ce nu se va abate de la credincioșia față de Dumnezeu. (…)

Cea mai solemnă avertizare și cea mai înfricoșătoare amenințare care au fost făcute vreodată muritorilor sunt cuprinse în solia îngerului al treilea. Păcatul care face să se dezlănțuie mânia lui Dumnezeu neamestecată cu milă trebuie să fie îngrozitor. Va fi lăsată oare lumea în întuneric cu privire la natura acestui păcat? Cu siguranță că nu. Dumnezeu nu procedează astfel cu creaturile Sale. Mânia Sa nu pedepsește niciodată când este vorba de păcate făcute din ignoranță. Înainte ca judecățile Sale să fie aduse asupra pământului, lumina cu privire la acest păcat trebuie să fie prezentată lumii, pentru ca toți să știe de ce vor fi trimise aceste judecăți și pentru ca mulți să aibă ocazia de a scăpa de ele.

Solia care conține această avertizare este ultima care va fi proclamată înainte de arătarea Fiului omului. Semnele pe care El Însuși le-a dat arată că venirea Lui este aproape, este la ușă. Timp de aproape patruzeci de ani [până în 1899] a răsunat solia celui de-al treilea înger. A sosit timpul când toți cei interesați de mântuirea sufletului lor să se întrebe solemn și cu toată seriozitatea: Ce este sigiliul lui Dumnezeu și ce este semnul fiarei? Cum putem evita să îl primim? – Signs of the Times, 1 noiembrie 1899

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit