Az üdvösség közvetítői

Devoțional de seară 3 iulie 2019

„Mert az Isten, aki szólt: setétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett.” (2Kor 4:6)

A keresztények valójában Jézus Krisztus képviselői, nem pedig trónkövetelők. A világ ezek alapján alakítsa ki isten-fogalmát, hogy követői csak felveszik nevét, de munkáját nem végzik? Olyanokra mutogassanak-e, akik hívőknek vallják magukat, de szívük mélyén nem hisznek, akik elárulják a szent igazságokat, és az ellenséggel együtt munkálkodnak, akikre ezt mondják: „Ó, ezek a keresztények, akik csalnak, hazudnak és megbízhatatlanok”? Ezek nem azok, akik igazán bemutatnák Istent.

De Isten nem engedi, hogy megtévesszék a világot. Az Úrnak van egy kiváltképpen való népe a földön, akiket nem szégyell testvéreinek szólítani, mert Krisztus ügyéért munkálkodnak. Nyilvánvalóvá válik, hogy szeretik Istent, mert megtartják az Ő parancsolatait.

Az isteni képmás visszatükröződik rajtuk. Ők a világ és az angyalok látványosságai. Együttműködnek a mennyel. Az Urat azok tisztelik és dicsőítik meg a legjobban, akik a legtöbb jót teszik.

A szívből jövő igaz vallásosság jó cselekedetek és szavak által lesz nyilvánvalóvá, ezáltal láthatják az emberek azoknak munkáját, akik szeretik Istent, és így dicsőítik Őt. Az igaz keresztény bővölködik a jó cselekedetekben és sok gyümölcsöt terem. Eledelt ad az éhezőnek, felruházza a mezítelent, meglátogatja a beteget és megvigasztalja a nyomorúságban levőket. A keresztények tanúsítsanak szívből jövő érdeklődést a környezetükben élő gyermekek iránt, akik az ellenség szövevényes kísértésein keresztül bármikor elveszhetnek. Fiatalok élnek környezetünkben, akikért a gyülekezet tagjai felelősséggel tartoznak, mert Krisztus értük is meghalt a Kálvária keresztjén, hogy nekik is megvásárolja az üdvösség ajándékát. Ilyen drágák ők Isten szemében, és Ő arra vágyik, hogy mindörökre boldogok legyenek.

Isten megváltói munkája csak akkor fejeződik be, ha az egyház tagjai elvégzik a rájuk bízott részt, amikor felkelnek és világítanak, mert eljött az ő világításuk ideje, és az Úr dicsősége rajtuk feltámad. Krisztus önkéntes együttműködésre hív bennünket, hogy küldötteiként határozott, komoly és állhatatos munkát végezzünk a lélekmentésben. (Review and Herald, 1895. január 29.)

Ellen G. White

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro