Barnaba – căutătorul de ucenici

Devoțional zilnice

Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt şi de credinţă… S-a dus apoi la Tars, ca să caute pe Saul. (Faptele 11:24-25)

Asemenea undelor gravitaționale, care nevăzute influențează mersul galaxiilor, există oameni prin care Dumnezeu împinge istoria. Precum atracția gravitației se exercită perpetuu și invizibil în a păstra ordinea cosmică, acești oameni par secundari în decorul evenimentelor, însă fără influența lor constantă luminile istoriei n-ar fi strălucit peste veacuri.

Unul dintre ei, Iosif din Cipru, inițial doar un levit darnic al diasporei, își atrage între apostoli și în biserică numele de Barnaba – pentru că i-au fost remarcate adevăratele constante spirituale: generozitatea și încurajarea. Faptul că i-a susținut pe apostoli pare de la sine înțeles, însă Barnaba face mai mult: depășește neîncrederea acestora față de convertirea lui Saul, apoi îl caută pe fostul persecutor la Tars, îl recuperează pentru a lucra în Antiohia, îi oferă mentorat și un rol de răspundere în prima călătorie misionară. Prin acestea, Barnaba devine prin excelență canalul prin care se împlinește viziunea divină cu Saul, viitorul apostol al neamurilor. Fiind loial acestui spirit de slujire, Barnaba refuză să continue misiunea cu Pavel pentru a recupera alt ucenic, pe Ioan Marcu, pe care mai târziu îl găsim slujind la Roma, atât lui Pavel, cât și lui Petru și realizăm că recuperarea și (re)formarea de ucenici sunt opera Duhului, dar prin agenți umani indispensabili.

Efectele extinse ale acestei slujiri întrec cu mult laurii activității din lumina reflectoarelor. Deși Luca ne prezintă doar două exemple – pe Saul și Ioan Marcu, probabil, fără lucrarea lui Barnaba, Noul Testament nu ar fi conținut epistolele pauline și nici Evanghelia după Marcu. Dacă Duhul Sfânt este cel care a inspirat aceste scrieri, atunci Barnaba i-a găsit și i-a pregătit pe autorii acestora pentru intervenția Lui în viața lor. Barnaba rămâne un reper pentru necesara diversitate a slujirii pe care Duhul Sfânt o menține în biserica Lui.

Domnul are nevoie de oameni care să transmită viziunea Sa de a forma ucenici, de a observa și promova potențialul celorlalți pentru slujire, chiar dacă aceștia nu împărtășesc aceleași perspective de lucru și poate n-au un trecut ideal. Și astăzi, Dumnezeu așteaptă slujirea noastră discretă, curajoasă și perseverentă, modelată după exemplul lui Barnaba.

Laurențiu Nistor, profesor, Institutul Teologic Adventist – Cernica

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit