Baruc

Devoțional zilnice 25 august 2018

Ieremia a chemat pe Baruc […] şi Baruc a scris într-o carte, după cum spunea Ieremia, toate cuvintele pe care le spusese lui Ieremia Domnul. (Ieremia 36:4)

Este atât de bine să ai un prieten consacrat, cu care să poți colabora în lucrarea lui Dumnezeu! Așa a fost scriitorul Baruc față de profetul Ieremia. Domnul i-a poruncit lui Ieremia să scrie soliile pe care i le transmite pentru poporul Său, care zilnic cobora pe treptele apostaziei. „În ascultare de porunca aceasta”, scrie inspirată Ellen White, „Ieremia a chemat în ajutor un prieten credincios, pe Baruc, scriitorul, și […] toate cuvintele pe care le spusese lui Ieremia Domnul au fost scrise cu grijă pe un sul de pergament și au constituit o mustrare solemnă a păcatului […] și un apel stăruitor de renunțare la tot ce este rău” (Profeți și regi, ed. 2006, p. 299).

„Când scrierea a fost terminată, Ieremia, care era încă în închisoare, l-a trimis pe Baruc să citească sulul mulțimilor care se adunau la Templu cu ocazia unei zile de post național […]. Baruc a ascultat și sulul a fost citit înaintea tuturor oamenilor lui Iuda” (Ibidem). Eu și tu ascultăm când Domnul ne poruncește să scriem sau să citim soliile Sale înaintea semenilor noștri?

„După aceea, scribul a fost chemat să vină înaintea căpeteniilor, să le citească cele scrise”, și apoi, înaintea regelui. Acesta „a luat sulul, l-a tăiat cu briceagul logofătului și a aruncat cartea pe jăraticul de cărbuni, unde a fost arsă de tot” (v. 23). În mânia lui, a dat ordin ca Ieremia și Baruc să fie prinși, „dar Domnul i-a ascuns” (v. 24-26). Nici noi să nu ne temem niciodată de mânia vrăjmașilor. Domnul ne poate apăra și pe noi. Cu orice risc, să rămânem de partea Lui!

„Arderea sulului nu a însemnat sfârșitul prorociei […]. Luând un alt sul – la porunca Domnului – Ieremia i l-a dat lui Baruc, care a «scris în el, după spusele lui Ieremia, toate cuvintele»” (Ibidem) din prima carte. Fiecare își îndeplinește cu loialitate chemarea, folosind darurile cu care a fost înzestrat.

Și tu ai astăzi ocazia să fii un Baruc. Așadar, scrie un cuvânt de încurajare, un mesaj de iubire, o făgăduință biblică pentru cei din familie sau din afara ei! Fie ca tot ce scrii să aducă slavă lui Dumnezeu și salvare veșnică acelora care vor culege merele de aur din panerul scrierilor tale.

Magdalena Toma, Arad

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro