Bețaleel – „Zece, care-i și întrece”

DEVOTIONAL EXPLO 5 martie 2018

Bețaleel, Oholiab și toți bărbații iscusiți în care pusese Domnul înțelepciune și pricepere, ca să știe să facă lucrările rânduite pentru slujba Sfântului Locaș, au făcut totul după cum poruncise Domnul. (Exodul 36:1)

Sunt artele neutre din punctul de vedere al corelării cu divinitatea? Impulsurile și izvodirile artistice de orice natură reprezintă rezultatul talentului autorului deconectat total de orice formulă transcendentă?

Voltaire afirma că „este privilegiul tuturor artelor de a-i face pe oameni mai buni”, ceea ce ne dezvăluie faptul că una dintre funcțiile artelor este aceea de a potența binele din om. Ori tocmai Dumnezeu este cel dornic de potențarea binelui, frumosului și adevărului în oameni. Artele autentice și de bine făcătoare sunt cele care se întovărășesc cu Dumnezeu.

Dacă El este implicat în arte, atunci oare ar trebui invitat sau „sărit” din schema reprezentației? Negociază El oare cu artiștii procentele de geniu pe care li le va livra sau este direct implicat doar în tremurul creației? Cartea biblică Exodul (capitolul 36) prezintă cazul a doi artiști divin conectați: Bețaleel și Oholiab, „în care pusese Domnul înțelepciune și pricepere, … în mintea cărora pusese Domnul pricepere”. Iată cum Dumnezeu, omul, mintea, priceperea și înțelepciunea se reunesc în același context premergător actului creator divino-uman.

Artele (neutre – deși mă îndoiesc de existența unei astfel de arte – sau decadente) există și fără Dumnezeu, dar Dumnezeu nu va exista fără artă veritabilă, deoarece El este Marele Artist. Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii, iar pe unii, în harul Său, i-a făcut artiști și i-a chemat mai aproape de El.

Tocmai de aceea cred că Dumnezeu stimulează manifestarea artistică și Se bucură de exprimarea creativă ingenuă a copiilor Săi. Te invit să fii astăzi și întotdeauna un artist a cărui operă să fie închinată lui Dumnezeu, după modelul lui Bețaleel și Oholiab, exemple de ascultare, oameni care, în ciuda sau poate tocmai datorită potențialului lor creativ, „au făcut totul după cum poruncise Domnul”!

Mădălin Avrămescu, capelan, Liceul Teologic Adventist, București

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro