Devoțional zilnic

Boaz – mărinimie și răscumpărare

Apoi s-a sculat să culeagă spice. Boaz a dat următoarea poruncă slujitorilor săi:„Lăsaţi-o să culeagă spice şi între snopi şi să n-o opriţi.” Rut 2:15

Am numi tandreţe această trăsătură de caracter prin care Boaz îi oferă un climat de protecţie şi siguranţă unei străine, cu soacra ci printre evreii din Betleem. Am numi grijă pentru săraci încurajarea ca Rut să culeagă spice de oriunde găseşte mai multe şi mai bune. Şi această grijă nu înseamnă nici milă ieftină, nici simplă compasiune de circumstanţă, ci respect şi demnitate adevărată. Cartea lui Rut este facută parcă să ne însenineze inima cu demonstraţii de iubire autentică şi activă.

Am numi mărinimie disponibilitatea lui Boaz de a se implica, pe cheltuiala sa şi a urmaşilor săi, în reabilitarea unei femei venite din străini. Am numi generozitate şi sacrificiu actul de răscumpărare al proprietăţii ruinate a cuiva dintre rudele care nu intrau direct în grija lui.

Ca orice mare poveste de dragoste din Biblie, idila dintre Boaz şi Rut se constituie intr-o parabolă sugerând iubirea divină răscumpărătoare. Condiţia familiei lui Naomi face trimitere la situaţia familiei umane, deteriorată de seceta adusă pe pământ de intrarea păcatului In lume. Boaz reprezintă soluţia lui Dumnezeu pentru ruina şi înstrăinarea generală. Răscumpărarea lucrată de Dumnezeu va conduce la restaurarea şi refacerea proprietăţii originare. Căsătoria lui Boaz cu Rut poate fi metafora nunţii Mielului, iar mireasa moabită este cea mai frumoasă asigurare de primire, includere şi integrare a tuturor în poporul ales.

Succesul la un pas de tine:

Ce te impresionează în mod special la Boaz? Poate că el nu s-a gândit niciodată să intre pe lista spiţei de neam a lui Mesia. Dar faptele lui constituie cea mai bună recomandare. Mai este loc pe lista de onoare a cerului.