Ca în zilele lui Noe

Devoțional zilnic

Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ. (Geneza 6:5)

Urmărește ediția video aici.

Locuitorii lumii din aceste vremuri sunt asemănați cu cei ce locuiau pe pământ înainte de potop. Nelegiuirea antediluvienilor este clar prezentată: „Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău.” Dumnezeu S-a săturat de acest popor ale cărui gânduri erau îndreptate numai spre plăceri și îngăduințe păcătoase. Ei nu au căutat sfatul Dumnezeului care îi crease și nici nu și-au dat silința să facă voia Sa. Dumnezeu i-a mustrat pentru că ei au urmat întocmirile gândurilor din inimile lor; iar țara era plină de violență. „Şi I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ.”

Domnul Hristos S-a referit la acest lucru în învățăturile Lui: „Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului omului.”

Locuitorilor lumii antediluviene li s-a dat o avertizare înainte de nimicirea lor, însă ei nu i-au dat atenție. Ei au refuzat să asculte cuvintele lui Noe şi și-au bătut joc de solia lui. În acea generație au trăit și oameni neprihăniți. Înainte de distrugerea lumii antediluviene, Enoh și-a adus cu hotărâre neclintită mărturia. El a văzut printr-o viziune profetică starea lumii din prezent. El a spus: „Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai Săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva Lui acești păcătoși nelegiuiți. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig.”

Dumnezeu cere seriozitate și în acest timp. Este posibil ca pastorii să nu aibă decât puțină învățătură din cărți, însă, dacă ei își întrebuințează cât pot mai bine talentele, dacă lucrează ori de câte ori au ocazia, dacă pentru ceea ce rostesc folosesc cel mai simplu limbaj, care să fie înțeles, dacă dovedesc atenție și umilință, căutând înțelepciune cerească, dacă lucrează din inimă pentru Dumnezeu, animați de dragostea pentru Hristos și pentru sufletele pentru care a murit Hristos, ei vor fi ascultați de cei care este posibil să aibă chiar abilități și talente superioare lor. Adevărul pe care ei îl prezintă cu simplitate se va dovedi fermecător pentru cei ce-l ascultă. – Review and Herald, 1 noiembrie 1906

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit