Căderea Ierusalimului

Devoțional zilnice 7 septembrie 2018

Când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, să ştiţi că atunci pustiirea lui este aproape. – Luca 21:20

Unul din cele mai tragice capitole din istoria poporului Israel a fost cucerirea şi distrugerea Ierusalimului de către armatele romane în anul 70 d.Hr., aşa cum a fost prezis de Isus în predica Sa escatologică (vezi Matei 24; Luca 21). Pe lângă avertizările lui Isus, mai multe evenimente ciudate au început să apară ca preavertizări supranaturale ale calamităţilor care urmau să se abată asupra oraşului.

Flavius Josephus (Wars of the Jews 6.5.3) menţionează o stea care semăna cu o sabie şi o cometă care a putut fi văzută tot anul; o lumină puternică care strălucea timp de o jumătate de oră în timpul nopţii în jurul altarului şi al templului; o juncă dând naştere unui miel în mijlocul templului, în timp ce era dusă să fie jertfită; uşa dinspre răsărit de la templu, care era masivă şi încuiată, dar care s-a deschis singură şi „care şi trupe de soldaţi în armura lor”, fugind înconjuraţi de nori înainte de apus.

Cu patru ani înainte ca războiul să înceapă, când oraşul încă se bucura de pace şi prosperitate, un bărbat ciudat pe nume Isus, fiul lui Ananus, a început să strige cu voce tare: „Glas din răsărit, glas de la apus, glas din cele patru vânturi, glas împotriva Ierusalimului şi glas împotriva acestui neam!” El a continuat să facă acest lucru până când a fost ucis de o piatră în timpul asediului oraşului.

Isus i-a avertizat pe ucenicii Lui că atunci vând vor vedea „Ierusalimul înconjurat de oşti”, să ştie că pustiirea lui va fi aproape şi să fugă din Iudeea la munţi (Luca 21:20-21). Eusebius (Church History 3.5.3) explică faptul că „celor din biserica din Ierusalim li s-a poruncit printr-o prezicere dată prin descoperire înainte de război celor din oraş care erau vrednici de ea să se depărteze şi să locuiască într-unul din oraşele din Perea, pe care l-au numit Pella”.

Deja în 7 septembrie 70 d.Hr. Ierusalimul a fost complet preluat de către romani. Dar toţi cei care au luat în serios avertizarea lui Hristos şi au părăsit oraşul au fost salvaţi! După cum Hristos a indicat semnele căderii Ierusalimului, El de asemenea a numit câteva evenimente care indică apropierea celei de-a doua veniri şi sfârşitul lumii. El spune: „Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie” (Luca 21:28)!

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro