Cain și Abel, puși la probă

Devoțional zilnic 2 iulie 2019

După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. (Geneza 4:3-5)

Urmărește versiunea video aici.

Cain și Abel, fiii lui Adam, se deosebeau în ce privește caracterul… Acești frați au fost puși la probă, la fel cum Adam fusese pus la probă înainte de ei, pentru a se vedea dacă sunt ascultători de cerințele lui Dumnezeu. Ei fuseseră încunoștințați cu privire la măsurile luate pentru salvarea neamului omenesc. Dumnezeu a dorit ca, prin sistemul jertfelor, să imprime în mintea oamenilor caracterul ofensator al păcatului și, cu claritate, să le facă cunoscută pedeapsa pentru păcat, moartea. Jertfele aveau să le amintească în mod continuu oamenilor că ei vor putea ajunge în prezența lui Dumnezeu doar prin Mântuitorul cel promis. Cain și Abel au înțeles sistemul jertfelor pe care trebuiau să-l aducă la îndeplinire. Ei erau conștienți că, prin aducerea acestor jertfe, dovedeau ascultare umilă și respect față de voia lui Dumnezeu, recunoșteau credința lor în Mântuitorul pe care aceste jertfe Îl reprezentau și, de asemenea, dependența de El.

Cain și Abel au ridicat două altare asemănătoare și fiecare a adus câte o jertfă pe altar. Cain a considerat că nu este necesar să respecte toate detaliile cerințelor lui Dumnezeu; de aceea, a adus o jertfă fără vărsare de sânge. El a adus din roadele pământului și și-a prezentat jertfa înaintea Domnului; însă nu a fost niciun semn din cer care să arate că aceasta a fost acceptată. Abel l-a implorat pe fratele său să vină în prezența lui Dumnezeu doar pe calea prescrisă de El. Însă acest lucru nu a făcut decât să-l facă pe Cain și mai hotărât în a-și urma propria cale. Ca frate mai mare, nu a considerat necesar să primească sfaturi de la fratele lui și, prin urmare, i-a disprețuit sfatul.

Abel a adus jertfa din oile întâi născute ale turmei lui, pe cele mai bune, așa cum îi poruncise Dumnezeu. În mielul junghiat, el L-a văzut prin credință pe Fiul lui Dumnezeu dat la moarte din cauză că Legea Tatălui Său fusese călcată. Dumnezeu a privit cu plăcere spre jertfa lui Abel. Din cer s-a coborât un foc, care a mistuit jertfa păcătosului pocăit.

Cain avea acum ocazia să vadă și să-și recunoască greșeala… Şi Acela care nu face părtinire va privi cu plăcere spre jertfa credinței și a ascultării.

Jertfa lui Abel a fost acceptată și acest lucru a avut loc deoarece Abel a respectat în detaliu tot ce îi ceruse Dumnezeu să facă. – Signs of the Times, 16 decembrie 1886

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro