Caleb – când vârsta este doar un număr

Devoțional zilnic 13 martie 2018

Acum iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus. Sunt patruzeci și cinci de ani de când vorbea Domnul astfel prin Moise, când umbla Israel prin pustiu; și acum iată că azi sunt în vârstă de optzeci și cinci de ani. Și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise; am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie ca să merg în fruntea voastră. (Iosua 14:10,11)

Evreul Caleb (al cărui nume înseamnă „îndrăzneț, viteaz, erou”) este unul dintre personajele biblice cele mai frapante. Un om al credinței, al curajului, un lider energic și longeviv. Caleb a fost un om, așa cum se autocaracterizează, cu „inima curată” (v. 7). El s-a bucurat de o vitalitate deosebită toată viața.

Dumnezeu declară despre el: „Iar pentru că robul Meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea Mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni” (Numeri 14:24).

Deoarece a fost credincios şi devotat și „a urmat în totul calea Domnului” (Numeri 32:12), Caleb a fost ales să reprezinte seminţia lui Iuda şi i s-a dat o moștenire „în mijlocul fiilor lui Iuda” (Iosua 15:13). Cererea lui Caleb adresată lui Iosua, conducătorul israeliților după moartea lui Moise și unul dintre cei alături de care iscodise țara făgăduită, pare a fi o favoare pe care și-o dorește pentru sine și familia sa. El spune: „Dă-mi dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea; căci ai auzit atunci că acolo sunt anachimi şi că sunt cetăţi mari şi întărite. Domnul va fi, poate, cu mine, şi-i voi izgoni, cum a spus Domnul” (Iosua 14:12).

Caleb nu cere ceva de dorit, ci ceva foarte greu de acceptat: un „munte” care nu era cucerit și care era stăpânit de „anachimi” (Numeri 13:33).

Chiar atunci, la vârsta de 85 de ani, el era gata să lupte cu aceşti locuitori formidabili ai muntelui – ceea ce a şi făcut puțin mai târziu. Caleb ştia că lunga lui viaţă era rezultatul ascultării de Dumnezeu. El Îl urmase întru totul pe Domnul. Valoarea caracterului cuiva devine evidentă atunci când dorește să rămână credincios planului divin, indiferent cât de mari sunt piedicile sau obstacolele care îi stau în cale. Pentru Caleb, vârsta era doar un simplu număr. Caracterul format în luptele și încercările credinței este cel care valorează și durează.

Și tu poți fi o persoană de succes. Doar să dorești să plătești prețul întreg. Dumnezeu te cheamă să fii o persoană a credinței active și a curajului. Dumnezeu dorește să devii un erou pentru cauza Lui. Îndrăznește! Vârsta este doar un simplu număr.

Cezar Spătărelu, pastor, Conferința Muntenia

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro