Canale pentru Soarele Neprihănirii

Devoțional zilnic

Noi dar suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos. (2 Corinteni 5:20)

Cei care pretind că fac parte din biserica lui Dumnezeu pot poseda bogății, educație și cunoștințe doctrinare și, prin atitudinea lor, să spună: „Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic”; însă dacă sunt lipsiți de evlavie, ei nu pot fi lumina lumii. Biserica trebuie să reflecte lumină în întunericul moral al lumii, așa cum stelele reflectă lumina în întunericul nopții. Cei care au doar o formă de evlavie, însă îi tăgăduiesc puterea, nu reflectă lumina în lume și nu vor avea putere să ajungă la inimile celor nemântuiți. Fără legătura vitală cu Hristos, valoarea adevărului nu poate fi făcută să apară într-o lumină bună în lume; însă dacă Domnul Hristos ia chip înăuntrul nostru, ca Nădejdea slavei, harul Său mântuitor se va manifesta prin simpatie și iubire față de sufletele care pier.

Fiecare suflet convertit cu adevărat la Dumnezeu va fi o lumină în lume. Razele clare, strălucitoare ce vin de la Soarele Neprihănirii vor străluci prin instrumentele omenești care își folosesc darurile încredințate pentru a face binele; pentru că ei vor coopera cu agenții cerului și vor lucra cu Hristos pentru convertirea sufletelor. Ei vor transmite mai departe lumina pe care o au de la Hristos. Soarele Neprihănirii care luminează în inimile lor va străluci în jurul lor, luminând și binecuvântând și pe alții.

Razele cerului care strălucesc prin instrumentele omenești vor exercita o influență mângâietoare asupra acelora pe care Domnul Hristos îi atrage la Sine. Biserica se prezintă slabă în fața îngerilor din cer dacă membrii ei nu dau pe față putere pentru convertirea acelora care pier. Dacă biserica nu este lumina lumii, atunci ea este întuneric. Însă despre adevărații urmași ai lui Hristos este scris: „Noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.”

Biserica poate fi alcătuită din oameni săraci și lipsiți de educație, însă dacă aceștia au învățat de la Domnul Hristos știința rugăciunii, biserica va avea puterea de a mișca brațul Celui Atotputernic. Adevăratul popor al lui Dumnezeu va avea o influență puternică asupra inimilor oamenilor. Nu bogăția sau abilitățile dobândite prin educație ale membrilor bisericii constituie eficiența lor… Doar atunci când Soarele Neprihănirii strălucește de la cei care alcătuiesc poporul lui Dumnezeu, Domnul Hristos este proslăvit, iar Împărăția Sa progresează. Atunci ei sunt vase ale mântuirii și corespund spre a fi folosiți de Mântuitorul. – Signs of the Times, 11 septembrie 1893

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit