Când Evanghelia este predicată la toți

Devoțional zilnice 1 octombrie 2018

Evanghelia aceasta a împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul. (Matei 24:14)

„Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” Noi trebuie să mărturisim despre adevăr, aşa cum este el în Isus, cu tot atâta hotărâre ca Isus şi ucenicii Săi. Încrezători în eficienţa Duhului Sfânt, noi trebuie să dăm mărturie despre mila, bunătatea şi iubirea unui Mântuitor crucificat şi înălţat şi să fim astfel instrumente prin care întunericul din mintea multora să fie împrăştiat şi prin care mulţumirile multor inimi să se înalţe la Dumnezeu. Fiecare fiu şi fiică a lui Dumnezeu are de făcut o mare lucrare. (Review and Herald, 25 iunie 1895)

Aceia care nu vor primi ultima solie de avertizare solemnă trimisă lumii noastre vor răstălmăci Scripturile, vor folosi atacul la persoană şi vor face declaraţii false cu privire la credinţa şi la învăţăturile apărătorilor adevărului biblic. Va fi folosită orice cale pentru a abate atenţia. Spectacole, jocuri, curse de cai şi diferite alte moduri de distracţie vor fi puse în acţiune. O putere mare din adânc îi va stârni împotriva soliei cerului. (…) Să ne strângem sub steagul Prinţului Emanuel şi în numele şi puterea lui Isus să ducem lupta până la capăt.

Sunt suflete care pier. Ele trebuie să afle condiţiile mântuirii. (…) Mulţi par cuprinşi de întunericul ignoranţei, ascunşi în spatele unei bariere de netrecut, (…) dar reţineţi că inteligenţele cereşti lucrează cu instrumentele omeneşti. Duhul Sfânt poate străpunge fortăreaţa necredinţei. Isus îşi conduce armata pe câmpul de bătălie. (…) Generalul nostru ne conduce la biruinţă. (Review and Herald, 2 iulie 1895)

Când membrii bisericii lui Dumnezeu îşi vor aduce la îndeplinire lucrarea în câmpurile neajutorate de acasă şi din străinătate, ca împlinire a mandatului Evangheliei, lumea întreagă va fi în curând avertizată şi Domnul Isus va reveni pe acest pământ cu putere şi slavă mare. (Faptele apostolilor, p. 111)

Dumnezeu va face lucrarea dacă îi vom pune la dispoziţie instrumentele necesare. (Mărturii, vol. 9, p. 107)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro