Ce realizează harul lui Dumnezeu în viața noastră: schimbă încetineala noastră în rapiditate

Devoțional zilnice 18 aprilie 2018

În sârguinţă, fiţi fără preget! Fiţi plini de râvnă cu duhul! Slujiţi Domnului! (Romani 12:11)

Sunt unii tineri şi unele tinere care se împotrivesc foarte mult ordinii şi disciplinei. (…) Nu acordă nicio atenţie regulilor privind trezitul şi culcatul la ore regulate, ci se culcă foarte târziu şi apoi rămân în pat toată dimineaţa. (…) Nu ar fi bine să punem capăt obiceiului de a transforma orele preţioase ale zilei în noapte şi orele nopţii în zi prin intermediul luminii artificiale? (…)

Pe cât posibil, este bine să ne planificăm ce avem de făcut în timpul zilei. Faceţi o listă a diferitelor îndatoriri care vă aşteaptă şi stabiliţi un anumit timp pentru îndeplinirea fiecăreia! Totul trebuie făcut cu minuţiozitate, cu îndemânare şi cu promptitudine. (…)

Rezervaţi-vă un număr de minute pentru a aduce la îndeplinire sarcina respectivă şi nu vă opriţi să citiţi ziarele sau cărţile care vă fură privirea, ci spuneţi-vă: „Nu, eu am doar atâtea minute să-mi fac treaba şi trebuie să îmi îndeplinesc sarcina în timpul alocat ei.” (…) Aceia care din firea lor sunt mai lenţi să caute să devină activi, rapizi, energici, aducându-şi aminte de cuvintele apostolului: „în sârguinţă, fiţi fără preget! Fiţi plini de râvnă cu duhul! Slujiţi Domnului!” (…)

Dacă vă mişcaţi încet, tergiversând lucrurile, dacă aveţi obiceiul de a trândăvi, atunci veţi lungi o sarcină care se putea realiza într-un timp scurt; şi este de datoria celor care sunt înceţi să facă o reformă şi să devină mai iuţi. Dacă vor, atunci îşi vor învinge obiceiul de a zăbovi pe chestiuni minore şi de a tărăgăna lucrurile. (…)

Efortul zelos şi perseverent vă va plasa pe o poziţie avantajoasă din care se poate obţine victoria; căci acela care se străduieşte să învingă în şi prin harul lui Hristos va avea parte de iluminare divină şi va înţelege ce mari adevăruri pot fi cuprinse în lucruri mici, precum şi faptul că religia poate fi inclusă atât în marile, cât şi în micile probleme ale vieţii. (Youth’s Instructor, 7 septembrie 1893)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro