semneletimpului.ro

CEDO: Grecia încalcă libertatea religioasă, în cazul elevilor care cer scutire pentru orele de religie

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că Grecia nu respectă dreptul la libertate religioasă atunci când obligă părinţii să-și dezvăluie credinţa religioasă, pentru a putea solicita o scutire de la educaţia religioasă a copiilor.

În Grecia, potrivit Constituţiei, dar și altor texte legislative, precum Legea educaţiei, educaţia religioasă este obligatorie în ciclul primar și secundar. Părinţii unor elevi au sesizat CEDO pentru că erau obligaţi „să declare pe propria răspundere că copiii lor nu sunt creștini ortodocși”, în cazul în care nu doreau ca aceștia să participe la cursurile de religie. Reclamanţii s-au plâns că această procedură de scutire de educaţie religioasă este contrară Convenţiei Europene și că directorul școlii verifică veridicitatea declaraţiilor cu privire la credinţa religioasă a elevilor, acestea fiind păstrate în arhiva școlii.

Judecătorii CEDO au stabilit că această procedură riscă să-i descurajeze pe părinţi să solicite scutirea copiilor de la orele de religie, cu atât mai mult cu cât reclamanţii provin din insule mici, din arhipelagul Cilcade Milos și Sifnos, unde există șansa ca minoritarii religioși să fie mai expuși stigmatizării. De asemenea, judecătorii au constatat că nu exista un curs care să-l înlocuiască pe cel de religie, motiv pentru care copiii au pierdut ore de curs „doar pentru că şi-au dezvăluit convingerile (religioase)”. Înainte de a se adresa CEDO, părinţii au făcut apel la Curtea Administrativă Supremă din Grecia, care a respins cazul.

„Autorităţile nu au dreptul să intervină în domeniul conştiinţei individului, să verifice credinţele religioase ale oamenilor sau să-i forţeze să le dezvăluie”, arată comunicatul CEDO, care a condamnat Grecia pentru încălcarea drepturilor la educaţie și libertate de conștiinţă și de religie. Curtea a stabilit că a fost încălcat articolul 2 din Protocolul nr.1 la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, hotărând că statul grec trebuie să plătească 8.000 de euro daune morale, în comun, primilor trei reclamanţi, și aceeași sumă, în comun, celorlalţi doi reclamanţi.