Consacrare deplină

Devoțional zilnic 4 septembrie 2019

Nu te mira că ți-am zis: „Trebuie să vă nașteți din nou.” (Ioan 3:7)

Fiind răscumpărați de Dumnezeu, noi trebuie să lucrăm așa cum a lucrat Domnul Hristos în lucrarea Sa de slujire, nu potrivit înclinațiilor noastre naturale, ci în armonie cu Duhul lui Dumnezeu. Însă viețile tuturor oamenilor, așa cum îi consideră Evanghelia, sunt pline de păcat. Din cauză că au tot cedat ispitelor, ei și-au slăbit puterea de a asculta. Inima lor este „nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea”. Ei sunt morți în greșeli și păcate și în propria lor putere nu pot face niciun bine.

Pentru a putea aduce lui Dumnezeu o slujire acceptabilă, noi trebuie să fim „născuți din nou”. Tendințele noastre firești, care sunt în opoziție cu Spiritul lui Dumnezeu, trebuie înlăturate. Prin Domnul Isus Hristos, noi trebuie să devenim oameni noi. Viețile noastre vechi, nerenăscute, trebuie să facă loc unei vieți noi – o viață plină de iubire, încredere și ascultare de bunăvoie. Dacă nu are loc în noi această schimbare, nu Îi putem sluji lui Dumnezeu cum se cuvine. Lucrarea noastră va fi deficitară. În aceasta vor fi aduse planuri pământești; va fi adus un foc străin, care Îl dezonorează pe Dumnezeu. Viețile noastre vor fi nesfințite și nefericite, pline de neliniște și necazuri. (…)

Domnul Hristos a venit în lumea noastră pentru că El a văzut că noi am pierdut chipul și natura lui Dumnezeu. El a văzut că noi ne-am îndepărtat de pe cărarea păcii și curăției și că, dacă vom fi lăsați singuri, nu vom găsi niciodată calea înapoi. El a venit cu o mântuire deplină, completă, ca să ne schimbe inimile de piatră în inimi de carne, ca să ne schimbe firea păcătoasă și să ne facă asemenea Lui, pentru ca, devenind părtași de natură divină, să putem fi potriviți pentru curțile cerești. (…)

Tuturor acelora care, doritori după mântuire în sufletul lor, vin la Domnul Hristos după ajutor, El le spune așa cum i-a spus lui Nicodim: „Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu.” El bate la ușa inimii tale, așteptând să-L lași să intre. El abia așteaptă să-ți reînnoiască inima și s-o umple cu iubire pentru tot ce este curat și adevărat. El tânjește ca tu să-ți răstignești eul și să te înalțe la o viață nouă în El. Nicodim a fost convertit ca urmare a întâlnirii pe care a avut-o cu Domnul Hristos… Nu te teme să te predai cu totul lui Hristos. Așază-te fără rezervă sub stăpânirea Sa. Învață ce înseamnă să încetezi cu păcatul, ce înseamnă să ai o inimă nouă, să fii asemenea Lui. Şi, pe măsură ce privești la Hristos, eul se va scufunda și va deveni nesemnificativ, iar tu vei fi schimbat după chipul Său, „din slavă în slavă, prin Duhul Domnului”. – Youth’s Instructor, 9 septembrie 1897

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro