Cu cerul în viață chiar de aici

Devoțional zilnic 17 decembrie 2019

Ferice de cei ce țin poruncile Sale, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. (Apocalipsa 22:14; KJV)

Urmărește ediția video aici.

Dacă vrem să intrăm în ceruri, atunci trebuie să ne luptăm să introducem tot ce este legat de cer în viața noastră de pe pământ. Religia Domnului Hristos nu îl degradează niciodată pe primitor. Aceasta exercită o influență cerească asupra minții și asupra felului de a fi al oamenilor. Când are acces la inimile celor aspri și neciopliți, Cuvântul lui Dumnezeu începe un proces de rafinare asupra caracterului, iar cei ce se lasă modelați devin umili și dornici de a învăța, precum copiii mici… Ei vor fi pietre vii în templul lui Dumnezeu și sunt ciopliți, tăiați, cizelați pentru a fi corespunzători pentru clădirea lui Dumnezeu. Cei care sunt din fire îngâmfați devin blânzi și smeriți cu inima. În caracterul lor se produce o schimbare, ei fiind transformați prin înnoirea minții lor și prin regenerarea produsă de Duhul Sfânt.

Dumnezeu a spus la început: „Să facem om după chipul și asemănarea Noastră”, însă păcatul aproape a șters chipul moral al lui Dumnezeu din oameni. Această stare lamentabilă nu ar fi cunoscut schimbare sau speranță dacă Domnul Isus nu ar fi venit în lumea noastră pentru a fi Mântuitorul și Exemplul nostru. În mijlocul degradării morale a acestei lumi, El stă, prin caracterul Său frumos și fără pată, ca model pe care să-l imităm. Noi trebuie să-L studiem, să-L imităm și să-L urmăm pe Domnul Isus Hristos. Atunci frumusețea caracterului Său va fi transpusă în viețile noastre, în cuvinte și fapte… Prin Domnul Hristos, noi putem deține un spirit de iubire și ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Prin meritele Sale, chipul Său moral poate fi refăcut în noi, iar când va avea loc judecata și vor fi deschise cărțile, noi vom putea beneficia de aprobarea lui Dumnezeu.

Ioan a văzut sfânta cetate, Noul Ierusalim, cu cele douăsprezece porți de mărgăritar și cele douăsprezece temelii de pietre prețioase, coborând de la Dumnezeu din ceruri… Fiecare dintre cei ce vor intra pe acele porți și vor merge pe străzile cetății va fi fost transformat și curățit aici pe pământ, prin puterea adevărului, iar cununa slavei nemuritoare va împodobi fruntea celui biruitor.

Națiunile care au păzit adevărul vor intra acolo și vocea Fiului lui Dumnezeu va pronunța cuvântul de bun-venit cu bucurie: „Ferice de cei ce țin poruncile Sale, ca să aibă drept la pomul vieții.” – Signs of the Times, 22 decembrie 1887

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro