Cuvântul lui Dumnezeu – lumina noastră

Devoțional zilnice 25 ianuarie 2019

Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea Mea. (Psalmii 119:105)

Am o solie hotărâtă din partea Domnului pentru poporul care deține adevărul pentru acest timp. (…)

Biblia reprezintă vocea lui Dumnezeu către poporul Său. Pe măsură ce studiem cuvintele ei vii, trebuie să ne aducem aminte că Dumnezeu vorbește poporului Său prin Cuvântul Său. Trebuie să facem din acest Cuvânt sfetnicul nostru… Dacă am fi conștienți cât de important este să cercetăm Scripturile, le-am studia cu mult mai multă seriozitate! Scripturile trebuie citite și studiate ca fiind dovada sigură a voii lui Dumnezeu cu privire la noi.

Biblia trebuie să fie studiată cu un interes deosebit, căci ea conține cele mai valoroase informații pe care ființele mărginite le pot dobândi, în mod special despre modul în care trebuie să ne pregătim pentru venirea Fiului omului pe norii cerului, dezbrăcându-ne de păcat și îmbrăcându-ne cu haina albă a caracterului, care va face posibilă intrarea noastră în locașurile despre care Domnul Hristos le-a spus ucenicilor că S-a dus să le pregătească pentru ei. (…)

Dacă nu primim Cuvântul lui Dumnezeu ca hrană pentru suflet, vom pierde cea mai mare comoară care a fost pregătită pentru oameni, căci Cuvântul reprezintă o solie pentru orice suflet, pentru fiecare suflet… Dacă îi dăm ascultare, acesta dă viață spirituală și tărie. Curentul spiritual curat care pătrunde în viață printr-o experiență vie este viață veșnică pentru primitor.

Cuvântul lui Dumnezeu este lumina noastră. El este solia lui Hristos pentru moștenirea Sa, care a fost cumpărată cu prețul sângelui Său. El a fost scris pentru a ne călăuzi pe noi, iar dacă noi facem din acest Cuvânt sfetnicul nostru, nu vom rătăci niciodată pe cărări străine. (…)

Viața spirituală se clădește prin hrana pe care o dăm minții noastre, iar dacă noi ne alimentăm cu hrana pe care ne-o dă Cuvântul lui Dumnezeu, atunci urmarea va fi sănătatea spirituală și a minții. (…)

Noi singuri ne decidem destinul veșnic și depinde doar de noi dacă vom câștiga viața veșnică. Vom trăi noi lecțiile pe care ni le dă Cuvântul lui Dumnezeu, marele manual al Domnului Hristos? Aceasta este cea mai grandioasă carte de studiu și totodată atât de simplu întocmită și ușor de înțeles, pusă vreodată la dispoziția ființelor omenești. Este singura carte care îi poate pregăti pe oameni pentru viața care se măsoară după viața lui Dumnezeu. – Review and Herald, 22 martie 1906

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro