Cuvântul transformator al lui Dumnezeu

Devoțional femei 12 ianuarie 2018

Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic! – Psalmii 51:10

Cuvântul lui Dumnezeu are o putere creatoare şi recreatoare uimitoare. Ni se spune că la porunca lui Dumnezeu, universul a luat fiinţă (Evrei 11:3). Într-adevăr, Dumnezeu „zice, şi se face” (Ps. 33:9). Dar aceeaşi putere uimitoare este prezentă şi în cuvântul scris al lui Dumnezeu, Biblia, care a fost recunoscută la scară largă pentru că a transformat vieţile multor oameni de pe întreg pământul.

De exemplu, pe 12 ianuarie 2013, JWM Productions (din Takoma Park, Maryland) a dat publicităţii un film documentar intitulat 101 Objects that Changed the World. Difuzat pe canalul History, acest episod includea „Biblia” ca fiind obiectul numărul 1 care a schimbat cel mai mult lumea şi în consecinţă şi vieţile oamenilor! Un exemplu clasic al acestei schimbări ar fi experienţa convertirii lui Augustin.

Augustin de Hipona (354–430) a devenit unul din cei mai influenţi teologi şi filosofi creştini de la începuturi. În tinereţea sa, el a fost rob păcatului preacurviei, fiind dominat de „obiceiul de a satisface o poftă lacomă”. Dar viaţa lui s-a transformat radical după ce a citit Romani 13:13-14: „Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă, ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele.”

Convertirea aduce pace şi stabilitate în vieţile noastre. În opera sa, Confesiuni (1.1.1), Augustin se ruga astfel: „Căci Tu [Doamne] ne-ai făcut pentru Tine şi inima noastră este neliniştită până nu ajunge să se odihnească în Tine.” Ellen White mai spune: „Predarea tuturor puterilor noastre în mâna lui Dumnezeu simplifică problema vieţii. Uşurează şi scurtează miile de probleme cauzate de pasiunile inimii umane” (Solii pentru tineret, p. 30).

Relaţia noastră cu Dumnezeu nu este doar o experienţă mistică, ce poate avea loc fără Biblie. După cum Isus Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu făcut trup (Ioan 1:14), tot aşa Biblia este Cuvântul scris al lui Dumnezeu (Ioan 5:39) şi ambele sunt în perfectă armonie. Astfel, credinţa salvatoare nu este o emoţie naivă şi fără temei. Este o relaţie personală cu Hristos, puternic înrădăcinată în Cuvântul Său. Să punem deoparte un timp special în fiecare zi pentru a studia Cuvântul lui Dumnezeu, să aflăm minunatele sale învăţături şi să simţim puterea sa transformatoare în vieţile noastre.

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro