Cuvinte captivante

Devoțional zilnic 16 aprilie 2019

Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta! (Ioan 7:46)

Cei educați erau fermecați de învățăturile Domnului Hristos, iar cei needucați aveau întotdeauna de învățat, căci El apela la înțelegerea lor. Ilustrațiile Sale erau luate din lucrurile obișnuite ale vieții și, deși erau simple, ele dețineau semnificații profunde, minunate. Păsările cerului, crinii de pe câmp, sămânța, păstorul și oile sale – prin toate acestea Domnul Hristos ilustra adevărul nemuritor; iar după aceea, ori de câte ori ascultătorii Săi aveau ocazia să vadă aceste lucruri în natură, ei își aduceau aminte de cuvintele Sale. Ilustrațiile Domnului Hristos repetau continuu lecțiile Sale.

Hristos a folosit întotdeauna cel mai simplu limbaj, dar cu toate acestea cuvintele Sale erau primite de cei ce gândeau profund și nu aveau prejudecăți, căci acestea erau cuvinte care le puneau la încercare înțelepciunea. Lucrurile spirituale trebuie prezentate întotdeauna într-un limbaj simplu, chiar dacă sunt adresate oamenilor învățați, căci de obicei aceștia sunt ignoranți cu privire la lucrurile spirituale. Limbajul simplu este cel mai elocvent. Cuvintele lui Hristos, atât de mângâietoare și încurajatoare pentru cei ce le ascultau, sunt și pentru noi astăzi. Așa cum păstorul cel bun își cunoaște oile și le poartă de grijă, la fel și Domnul Hristos le poartă de grijă copiilor Săi. Domnul Hristos Își cunoaște fiecare oaie, iar cei în suferință și neajutorați constituie obiectul atenției Sale speciale. (…)

Domnul Hristos nu a intenționat ca aceste cuvinte ale Sale să se întoarcă la El lipsite de putere. El Însuși nu a scris nimic; însă Duhul Sfânt a adus aminte ucenicilor Săi toate cuvintele și faptele Sale, astfel ca acestea să poată fi înregistrate spre folosul nostru. Învățătura Domnului Hristos era dată cu cea mai mare claritate. Toți trebuiau să o înțeleagă. Însă cărturarii și fariseii interpretau greșit și aplicau greșit cuvintele Sale. Acele rostiri, care erau pâinea vieții pentru sufletele înfometate, erau numai amărăciune pentru conducătorii iudei. (…)

În Predica Sa de pe Munte, Domnul Hristos a vorbit știind bine că fariseii și cărturarii credeau în Vechiul Testament. Ei se aflau printre cei prezenți în acea mulțime, iar ucenicii erau foarte aproape de iubitul lor Învățător. Acolo a fost locul unde Domnul Hristos a afirmat: „Dacă neprihănirea voastră nu întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția cerurilor.” Prin aceste cuvinte, El le-a condamnat formalismul și fățărnicia. Și, deși acestea se aplicau direct celor care se aflau în fața Sa, aceste cuvinte se aplică și celor din aceste vremuri, care nu fac voia lui Dumnezeu. Ele sunt de mare răsunet și, de-a lungul veacurilor, au străbătut până la noi. – Review and Herald, 18 mai 1897

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro