Devoțional zilnic

David – puterea lucrurilor mici

Astfel, cu o praştie şi cu o piatră, David a fost mai tare decât filisteanul, l-a trântit la pământ şi l-a omorât, fără să aibă sabie în mână. 1 Samuel 17;50

David era un om care putea să vadă adevărata valoare a lucrurilor. El înţelegea că sabia cea mare a lui Goliat nu putea fi de temut dincolo de lungimea braţului celui care o ţinea în mână. El ştia că o pietricică din albia râului are o rază de acţiune mult mai mare. În viaţa sa de păstor şi-a folosit de multe ori praştia şi era foarte bine antrenat în această privinţă. Fruntea descoperită a lui Goliat era o ţintă destul de apropiată pentru a încerca să o atingă. Importanţa strategică a momentului era destul de însemnată pentru a schimba radical datele problemei.

Aşa că David a ales o pietricică şi a potrivit-o în praştia sa de păstor. Oricât de ciudată i-a părut lui Goliat această armă de ocazie, nedumerirea sa avea să se transforme curând în cea mai groaznică surpriză. Până să se dumirească ce se întâmplă, pământul a început să se învârtească cu el din ce în ce mai repede, facându-l să-şi piardă cunoştinţa. Nu avea să şi-o mai recapete niciodată.

Este de ajuns uneori o pietricică pentru a schimba soarta unui război şi starea unei naţiuni. Este suficient ca ea să fie bine plasată şi să fie folosită cu credinţă, în momentul optim. Eficacitatea acestui lucru mic s-a dovedit a fi capitală. Cineva ar putea spune că într-un context favorabil un lucru mic este mult mai valoros decât un lucru mare în împrejurări potrivnice. David a putut aprecia acest lucru şi nu a întârziat să acţioneze în consecinţă. Rezultatele s-au transformat imediat într-una dintre cele mai strălucite istorii, apreciate şi povestite cu plăcere de toate vârstele şi generaţiile.

Succesul la un pas de tine:

Încearcă să potriveşti lucrurile mici în contextul care să le dea valoare maximă!