De la Eden la Eden

Devoțional zilnice 12 aprilie 2018

Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea. – 2 Petru 3:13

Imaginile produc amintiri pe termen lung pe care timpul nu le poate şterge. Un proverb chinezesc spune: „A auzi un lucru de o sută de ori nu este mai bine decât a-l vedea o singură dată.” Un alt proverb popular englez completează: „O imagine valorează cât o mie de cuvinte.” Pe baza acestui principiu, de-a lungul anilor mulţi artişti adventişti au surprins multe evenimente cruciale ale planului mântuirii care este în desfăşurare. Una dintre cele mai pătrunzătoare şi inspiratoare colecţii de astfel de imagini este Galeria de Artă „De la Eden la Eden” din foaierul principal al sediului Conferinţei Generale. Inaugurată pe 12 aprilie 2015, galeria cuprinde peste 70 de picturi realizate de mai mulţi artişti. Foaierul infe-rior are mai multe piese în care este reprezentată perioada Vechiului Testament. Foaierul superior şi holurile sale acoperă era Noului Testament.

Galeria se încheie în atriu cu imagini ale celor răscumpăraţi în curţile cereşti. Dar întreaga expoziţie atinge punctul culminant prin pictura originală a lui Nathan Greene, „The Blessed Hope,” un portret uimitor al celei de-a doua veniri a lui Hristos. Fiecare pictură are un mesaj vizual plin de semnificaţie, dar întreaga secvenţă tematică ne arată că acum suntem chiar la graniţa veşniciei.

Expoziţia De la Eden la Eden este o reprezentare microcosmică a planului de mântuire care va avea o desfăşurare macrocosmică la sfârşitul mileniului, când Noul Ierusalim şi tronul lui Dumnezeu vor fi deja pe pământul acesta (Apoc. 21:1-3). Ellen White descrie această scenă: „Deasupra tronului este descoperită crucea şi, ca o privelişte panoramică, apar scenele ispitirii şi căderii lui Adam, împreună cu etapele succesive din planul cel mare de mântuire. […] Spectacolul îngrozitor se arată exact aşa cum a fost. Satana, îngerii şi supuşii lui nu au nicio putere să se întoarcă de la tabloul propriei lucrări. Fiecare îşi reaminteşte partea pe care a în-făptuit-o” (Tragedia veacurilor, pp. 666–667).

Istoria omenirii se apropie de sfârşit şi fiecare dintre noi suntem un actor pe scena vieţii. După cum a fost planificat de Dumnezeu, totul a fost făcut pentru mântuirea noastră. Acum cerul şi pământul privesc cu atenţie faptele noastre (1 Cor. 4:9; Evr. 12:1-2). Fie ca tu şi eu să perseverăm cu credincioşie în călătoria spre Edenul restaurat. Te rog, nu permite ca nimeni şi nimic să te distragă de la acest obiectiv!

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro