Devoțional zilnic

De la vamă în seminar

De acolo, Isus a mers mai departe şi a văzut pe un om, numit Matei, şezând la vamă. Şi i-a zis:„Vino după Mine.” Omul acela s-a sculat şi a mers după El. Matei 9:9

Capernaumul era unul dintre cele mai puternice centre comerciale şi administrative din Galileea. Pentru o vreme, Hristos Şi-a stabilit acolo centrul activităţii Sale misionare. Printre altele, la Capernaum era şi un centru vamal. Căile de acces dinspre Ierusalim înspre nord şi est treceau pe acolo.

Levi Matei era de serviciu când învăţătorul trecea cu ucenicii Săi prin apropierea vămii. Cum a dat cu ochii de Matei, Hristos a ştiut că are de-a face cu un om din care poate face ceva pentru Evanghelie. Tocmai căuta pe cineva din categoria lui Matei cu care să-şi completeze echipa de lucru. Apropiindu-Se de biroul de vamă, învăţătorul i-a adresat lui Matei chemarea oficială de a-L urma.

Conform aşteptărilor Mântuitorului, Matei nu a ridicat niciun fel de pretenţii şi nu a negociat nimic asupra condiţiilor viitoarei sale slujbe, ci s-a ridicat de la birou, a predat colegului serviciul şi a alergat să ajungă din urmă grupul de călători. Levi Matei a primit chemarea divină fără să facă nicio obiecţie. Este posibil că noua sa poziţie să fi fost o opţiune la care se gândea de mult sau poate că s-a hotărât pe moment. Gesturile şi mersul Mântuitorului, cuvintele şi tonul vocii Sale aveau o putere de convingere care depăşea orice văzuse Matei până atunci. De aceea nu putea să refuze oferta. Este posibil ca veniturile sale să se fi redus brusc la zero, dar se pare că aceasta nu era o prioritate. Favoarea de a fi scriitorul primei evanghelii a demonstrat că acceptarea chemării a fost cel mai bun lucru.

Succesul la un pas de tine:

Schimbările radicale sunt stresante, dar uneori se dovedesc a fi momente de aur.