Despărțiți de lume

Devoțional zilnic

Ţineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică! (Iuda 21)

Urmărește ediția video aici.

Cei care vor auzi de pe buzele Domnului Hristos cuvintele: „Bine, rob bun și credincios” vor fi eroi ai neprihănirii. Este posibil ca ei să nu predice niciodată de la amvoane, ci, fiind credincioși față de cerințele lui Dumnezeu și geloși pentru onoarea Sa, ei vor lucra pentru sufletele care sunt răscumpărate prin sângele lui Hristos. Ei vor vedea nevoia de a dovedi în lucrarea lor voință, seriozitate și un zel sincer, neegoist. Ei nu vor fi preocupați în primul rând de cât de bine își pot păstra propria lor demnitate, ci, cu grijă și atenție, vor căuta să câștige inimile acelora pe care îi slujesc. (…)

Apostolul Pavel ne vorbește despre privilegiile pe care le avem la îndemâna noastră: „Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, preaiubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frica de Dumnezeu.” Dacă vrem să fim fii și fiice ale lui Dumnezeu, trebuie să ne despărțim de lume în spirit și practici. În rugăciunea pentru urmașii Săi, Domnul Hristos a spus: „Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.”

Fiecare dintre noi are o lucrare serioasă de făcut. Gândurile corecte, scopurile curate și sfinte nu vin la noi în mod natural. Va trebui să ne luptăm să le avem… Cei care sunt stăpâniți de Duhul lui Dumnezeu nu umblă după propriile plăceri și distracții. Dacă Domnul Hristos domnește în inimile membrilor bisericii Sale, ei vor răspunde chemării: „Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei.” Nu vă faceți părtași la păcatele lor.

Dumnezeu are o lucrare pentru santinelele Sale credincioase care trebuie să stea în apărarea adevărului. Ei trebuie să avertizeze și să implore, arătându-și credința prin faptele lor. Ei trebuie să stea ca și Noe, într-o credincioșie nobilă, sinceră, caracterele lor nefiind atinse de relele din jurul lor. Ei trebuie să fie salvatori ai oamenilor, așa cum a fost Domnul Hristos. Lucrătorii care vor fi credincioși față de ceea ce li s-a încredințat vor fi expuși la ură și ocară. Împotriva lor vor fi aduse acuzații false pentru a fi îndepărtați din poziția lor înaltă. Însă ei își au temelia pe Stâncă și rămân neclintiți, avertizând, implorând, mustrând păcatul și pe cei iubitori de plăceri prin corectitudinea lor morală și prin viețile lor prevăzătoare. – Review and Herald, 28 noiembrie 1899

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit