Divinitatea lui Hristos

Devoțional zilnice 20 mai 2018

Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. – Coloseni 2:9

Multe discuţii şi distorsiuni teologice derivă din tendinţa oamenilor de a accentua prea mult o faţetă a „monedei” în detrimentul celeilalte. Un exemplu clasic sunt discuţiile christologice din biserica din vechime. Mulţi se întrebau cum poate fi Hristos şi Dumnezeu, şi om în acelaşi timp? Cât este divin şi cât este uman în El?

Arius (256–336 d.Hr.), un preot din Alexandria, Egipt, a adus multă confuzie în această discuţie crezând că Hristos era mai mult om şi mai puţin Dumnezeu, Pentru el, în veşnicie în trecut, Dumnezeu L-a creat pe Fiul, care la rândul Său a creat totul. Conciliul din Niceea a fost deschis în mod formal în 20 mai 325 d.Hr şi a atins această erezie ariană. După ce au fost în sesiune timp de o lună, conciliul a promulgat crezul original de la Niceea, afirmând că Isus Hristos a fost „născut, nu creat, din aceeaşi substanţă ca şi Tatăl” şi îi anatemizau pe cei care sugerau că „a fost o vreme în care El nu a existat.”

În tradiţia reformată, în Westminster Confession (1646), se spune: „În unitatea Dumnezeirii sunt trei persoane, din aceeaşi materie, putere şi eternitate: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt. Tatăl nu are origine, nu este nici născut, nici creat, Fiul este născut din veşnicie de la Tatăl, Duhul Sfânt provine din veşnicie de la Tatăl şi de la Fiul.” Dar am putea spune că Domnul Isus Hristos este „născut din veşnicie de la Tatăl?”

În Ioan 3:16, termenul original grecesc monogenēs a fost tradus greşit ca „singurul Fiu”, când de fapt este „singurul” (RSV) sau „unul şi doar unul” (NIV). Deoarece El are şi dintotdeauna a avut viaţă în El, Hristos poate face referire la Sine ca fiind sursa vieţii (Ioan 14:6). Din acest motiv, în Isaia 9:6, El este numit „Dumnezeu atotputernic” şi „Părintele veşniciilor”. Pavel spune că „în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii” (Col. 2:9). Ellen White afirmă că „în Hristos e viaţa originară, neîmprumutată, pe care o are prin Sine Însuşi” (Hristos, Lumina lumii, p. 530).

Ce Mântuitor minunat şi puternic avem! Fiind dintotdeauna Dumnezeu în cel mai înalt sens, El îşi poate însuşi din nou „toată puterea în cer şi pe pământ” şi ne promite că este cu noi „în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei 28:18,20). Putem să ne încredem pe deplin în modul în care El ne călăuzeşte şi Se îngrijeşte de noi!

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro