Devoțional zilnice

Dragoste fără margini

10

0

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. – Ioan 3:16

Ai un verset preferat din Biblie? Dacă da, ce reprezintă pentru tine? Unul dintre cele mai preferate şi mai citate versete din Biblia creştină este Ioan 3:16. William Barclay îl consideră a fi „însăşi esenţa Evangheliei” şi alţi autori l-au numit „Biblia în miniatură”.

În seara zilei de 7 iunie 1885, Charles H. Spurgeon a ţinut o predică plină de putere despre Ioan 3:16 la Metropolitan Tabernacle, în Londra. El spunea: „Ce era în lume pentru ca Dumnezeu să o iubească? Nu era nimic de iubit în ea. Nicio floare frumos mirositoare nu creştea în acel deşert arid. Vrăjmăşie faţă de El, ură faţă de adevărul Său, neascultare de legea Sa, răzvrătire împotriva poruncilor Sale, aceştia erau spinii şi pălămida care acopereau pământul pustiu; niciun lucru de dorit nu înflorea acolo.” Dar, „în mijlocul ruinelor omenirii a existat un spaţiu în care Iehova a arătat cât de mult îi iubea pe fiii omului. […] Când marele Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său, El S-a dat pe Sine, căci Isus în natura Sa veşnică nu este mai prejos de Dumnezeu. Când Dumnezeu L-a dat pe Dumnezeu pentru noi, El S-a dat pe Sine. Ce ne putea da mai mult? Dumnezeu a dat tot ce avea: S-a dat pe Sine. Cine poate măsura această dragoste?”

Un autor necunoscut a găsit în Ioan 3:16 cele „mai mari” douăsprezece superlative:

„Fiindcă atât de mult a iubit” – superlativul de intensitate
„Dumnezeu” – cel mai mare Iubitor
„lumea” – cel mai mare număr
„că a dat” – cel mai mare fapt
„pe singurul Lui Fiu” – cel mai mare dar
„pentru ca oricine” – cea mai mare invitaţie
„crede” – cea mai mare simplitate
„în El” – cea mai mare Persoană
„să nu piară” – cea mai mare promisiune
„ci” – cea mai mare diferenţă
„să aibă” – cea mai mare certitudine
„viaţa veşnică” – cea mai mare avuţie

Ce concentraţie uimitoare de superlative exprimate în doar 29 de cuvinte! Ioan 3:16 poate avea o semnificaţie şi mai mare dacă înlocuieşti termenii „lumea” şi „oricine” cu numele tău. La urma urmei, Dumnezeu te iubeşte pe tine!

10

0