Dragoste fără margini

Devoțional zilnice 7 iunie 2018

10

0

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. – Ioan 3:16

Ai un verset preferat din Biblie? Dacă da, ce reprezintă pentru tine? Unul dintre cele mai preferate şi mai citate versete din Biblia creştină este Ioan 3:16. William Barclay îl consideră a fi „însăşi esenţa Evangheliei” şi alţi autori l-au numit „Biblia în miniatură”.

În seara zilei de 7 iunie 1885, Charles H. Spurgeon a ţinut o predică plină de putere despre Ioan 3:16 la Metropolitan Tabernacle, în Londra. El spunea: „Ce era în lume pentru ca Dumnezeu să o iubească? Nu era nimic de iubit în ea. Nicio floare frumos mirositoare nu creştea în acel deşert arid. Vrăjmăşie faţă de El, ură faţă de adevărul Său, neascultare de legea Sa, răzvrătire împotriva poruncilor Sale, aceştia erau spinii şi pălămida care acopereau pământul pustiu; niciun lucru de dorit nu înflorea acolo.” Dar, „în mijlocul ruinelor omenirii a existat un spaţiu în care Iehova a arătat cât de mult îi iubea pe fiii omului. […] Când marele Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său, El S-a dat pe Sine, căci Isus în natura Sa veşnică nu este mai prejos de Dumnezeu. Când Dumnezeu L-a dat pe Dumnezeu pentru noi, El S-a dat pe Sine. Ce ne putea da mai mult? Dumnezeu a dat tot ce avea: S-a dat pe Sine. Cine poate măsura această dragoste?”

Un autor necunoscut a găsit în Ioan 3:16 cele „mai mari” douăsprezece superlative:

„Fiindcă atât de mult a iubit” – superlativul de intensitate
„Dumnezeu” – cel mai mare Iubitor
„lumea” – cel mai mare număr
„că a dat” – cel mai mare fapt
„pe singurul Lui Fiu” – cel mai mare dar
„pentru ca oricine” – cea mai mare invitaţie
„crede” – cea mai mare simplitate
„în El” – cea mai mare Persoană
„să nu piară” – cea mai mare promisiune
„ci” – cea mai mare diferenţă
„să aibă” – cea mai mare certitudine
„viaţa veşnică” – cea mai mare avuţie

Ce concentraţie uimitoare de superlative exprimate în doar 29 de cuvinte! Ioan 3:16 poate avea o semnificaţie şi mai mare dacă înlocuieşti termenii „lumea” şi „oricine” cu numele tău. La urma urmei, Dumnezeu te iubeşte pe tine!

10

0

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro