Dragostea lui Dumnezeu

Devoțional zilnice 7 august 2018

Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru. – Romani 8:38-39

Mulţi autori şi compozitori de muzică iscusiţi au folosit cel mai bun limbaj pentru a descrie dragostea lui Dumnezeu. Unul dintre ei a fost Frederick M. Lehman (1868–1953), născut în Mecklenburg, Germania, pe data de 7 august 1868 şi a emigrat în Statele Unite cu familia la vârsta de patru ani. El a scris şi a publicat sute de cântece şi a compilat şase cărţi de imnuri. Dar el a recunoscut că dragostea lui Dumnezeu întrece toate abilităţile noastre de a comunica. În 1917, în Pasadena, California, el a scris un cântec foarte frumos: „The Love of God” (Iubirea Lui).

Una dintre strofele acestui imn sună astfel:

Cu apa mării de am scrie, / Iubirea Lui pe ceru-ntins,
Și orice om de-ar vrea să fie, / Un scrib pe-al slavei necuprins,
Și tot n-ar fi destul să scrii, / Că mările-ar seca,
Din veșnicii în veșnicii / Rămâne dragostea.

La refren, el spune:
Iubire sfântă și bogată, / Tu ne rămâi mereu.
Cântarea noastră minunată, / În veci lui Dumnezeu.

În 1889, Ellen White scria: „Toată această iubire părintească ce a venit din generaţie în generaţie prin canalele inimii omeneşti, toate izvoarele de gingăşie şi bunătate care s-au deschis în sufletele oamenilor nu sunt decât mici pâraie faţă de oceanele fără margini, atunci când sunt comparate cu iubirea infinită şi inepuizabilă a lui Dumnezeu. Limba nu poate să exprime acest lucru. Pana n-o poate înfăţişa. Poţi medita asupra acestui lucru în fiecare zi a vieţii tale. Poţi să cercetezi Scripturile în mod sincer şi stăruitor pentru a înţelege; poţi să faci apel la toată puterea şi capacitatea pe care Dumnezeu ţi le-a dat, în străduinţa de a înţelege iubirea şi mila Tatălui ceresc; şi totuşi, dincolo de acestea, mai există încă o infinită bogăţie. Poţi studia veacuri întregi această iubire şi, cu toate acestea, nu vei putea înţelege niciodată pe deplin înălţimea, lărgimea, adâncimea şi lungimea iubirii lui Dumnezeu, care a dat pe Fiul Său să moară pentru lume. Nici chiar veşnicia nu va putea să o descopere pe deplin” (Mărturii pentru biserică, vol. 5, p. 740).

Dacă te hotărăşti să meditezi la dragostea lui Dumnezeu şi să fii deschis la influenţa sa transformatoare, viaţa ta nu va mai fi niciodată la fel!

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro