Drepturile femeilor

Devoțional zilnice 19 iulie 2018

Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus. – Galateni 3:28

Relatarea despre creaţiune declară că atât bărbatul, cât şi femeia au fost creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu (Gen. 1:26-27). Faptul că Eva a fost creată dintr-o coastă a lui Adam sugerează egalitate şi tovărăşie (Gen. 2:21-24). Matthew Henry (1662–1714) spunea foarte bine: „Femeia a fost făcută dintr-o coastă de-a lui Adam; nu a fost făcută din capul lui pentru a conduce peste el, nici din picioare pentru a fi călcată în picioare de el, ci din coasta lui pentru a fi egală cu el, de sub braţul lui pentru a fi protejată şi aproape de inima lui, să fie iubită” (Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible, despre Gen. 2:21-25). Dar păcatul a distorsionat relaţia dintre femeie şi bărbat (Gen. 3:16) şi, de-a lungul secolelor, nenumărate femei au fost considerate fără valoare şi oprimate de către bărbaţi.

În Statele Unite, un moment crucial în schimbarea acestei situaţii a fost Convenţia de la Seneca Falls, ţinută în Wesleyan Chapel, Seneca Falls, New York, pe 19–20 iulie 1848. Recunoscând că, prin creaţie, „femeia este egală cu bărbatul”, „Declaration of Rights and Sentiments” de la acea convenţie denunţa mai multe „nedreptăţi şi uzurpări din partea bărbatului faţă de femeie” şi susţinea că drepturile femeilor sunt „iluminatoare în privinţa legilor care le guvernează”, să ia cuvântul în întâlniri publice, să participe la vot etc.

Bărbatul şi femeia sunt egali nu doar prin creaţie, ci şi prin răscumpărare. Într-adevăr, creaţia şi răscumpărarea sunt cei doi mari egalizatori ai fiinţelor omeneşti. Atât bărbatul, cât şi femeia au fost creaţi de Dumnezeu şi sunt mântuiţi prin jertfa ispăşitoare a lui Hristos pe cruce. Pavel accentuează că „nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus” (Gal. 3:28). Dar chiar şi aşa, Biblia totuşi face o distincţie de gen clară între bărbaţi şi femei, distincţie care nu ar trebui încălcată (Lev. 18:22; 20:13). Orice încercare de a distruge această distincţie este considerată o distorsionare a creaţiunii lui Dumnezeu (Rom. 1:24-28).

În timpul lucrării Sale de pe pământ, Hristos a respectat, a protejat şi a apărat femeile împotriva discriminării sociale şi religioase (Ioan 4:1-42; 8:1-11). Orice formă de abuz sexual sau discriminare socială împotriva femeilor este o ofensă directă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul şi Susţinătorul lor!

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro