Duhul așteaptă mereu, 31 ianuarie

Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăța toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. Ioan 14:26

Duhul Sfânt așteaptă mereu să-și facă lucrarea asupra inimii omenești. Cei care doresc să învețe se pot așeza în strânsă legătură cu Dumnezeu și făgăduința că Mângâietorul îi va învăța și le va aduce aminte toate lucrurile. Orice a spus Hristos ucenicilor Săi când a fost pe pământ se va împlini. Dar dacă ne deconectăm de Dumnezeu, nu mai putem fi elevi în școala lui Hristos. Atunci nu vom simți nici o povară deosebită pentru sufletele pentru care a murit Hristos.

Cel mai greu lucru pentru ucenicii lui Hristos era să păstreze învățăturile Sale separate de tradițiile și maximele rabinilor, cărturarilor și fariseilor. Învățăturile pe care ucenicii fuseseră educați să le respecte ca fiind vocea lui Dumnezeu aveau putere asupra minții lor și le modelaseră sentimentele. Ucenicii nu puteau fi o lumină vie și strălucitoare până când nu erau eliberați de influența zicalelor și poruncilor oamenilor și cuvintele lui Hristos nu erau profund imprimate în mintea și inima lor ca adevăruri distincte, nestemate prețioase, care merită a fi apreciate, iubite și trăite.

Isus a venit în lume, a trăit o viață sfântă și a murit, ca să lase bisericii moștenirea Sa în valoroasele comori pe care li le-a încredințat. El i-a făcut pe ucenicii Săi depozitari ai celor mai prețioase învățături, ca să fie puse în mâinile bisericii Sale neamestecate cu erorile și tradițiile oamenilor. El S-a descoperit lor ca fiind Lumina lumii, Soarele dreptății. Și El le-a promis pe Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care Tatăl urma să-l trimită în numele Său — The Signs of the Times, 16 noiembrie 1891.

„Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.”(Ioan 14:18). Duhul divin pe care Mântuitorul lumii a promis să-L trimită este prezența și puterea lui Dumnezeu. El nu-și va părăsi poporul în lumea lipsită de harul Său, pentru a fi lovit de dușmanul lui Dumnezeu și hărțuit de asuprirea lumii; ci El va veni la ei. — The Signs of the Times, 23 noiembrie 1891.

Articolul Duhul așteaptă mereu, 31 ianuarie apare prima dată în Redesteptare si reforma.

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro