Duhul ne conduce să devenim copii ai lui Dumnezeu

Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Romani 8:14

Hristos și-a luat locul printre oameni ca Profetul lui Dumnezeu. El vorbea ca Unul care avea autoritate, adresându-Se oamenilor în termeni puternici, cerând implicit credință și ascultare. Noi ca popor ne-am bazat credința pe principiile enunțate în Cuvântul Său. Ne-am angajat să aducem inima și mintea în ascultare de Cuvântul viu și să urmăm  un „Așa zice Domnul”.

Toate speranțele noastre prezente și viitoare depind de înrudirea noastră cu Domnul Hristos și cu Dumnezeu. Apostolul Pavel spune cuvinte puternice pentru a confirma credința noastră în acest sens. Celor care sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu, în a căror inimă locuiește harul lui Hristos, el le declară: „Însuși Duhul adeverește împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.  Și, dacă suntem copii, suntem şi moștenitori: moștenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviți împreună cu El. ”(Romani 8:16, 17). „Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică, ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: Ava!, adică Tată!”(versetul 15).

Suntem chemați de Domnul Hristos să ieșim din lume și să fim diferiți. Suntem chemați să trăim vieți sfinte, având inima continuu atrasă către Dumnezeu și având în viața noastră Duhul Sfânt ca o prezență durabilă. Fiecare credincios adevărat în Hristos va dezvălui că harul iubirii Sale este în inimă. Unde a fost odată înstrăinarea față de Dumnezeu, va fi descoperit un parteneriat cu El; unde odată era manifestată firea pământească, vor fi văzute atributele divine.

Cei din poporul Său trebuie să devină lucrători ai neprihănirii, căutători statornici după Dumnezeu, lucrători credincioși ai voinței Sale. Acest lucru îi va face desăvârșiți în Hristos. Ei trebuie să arate îngerilor și oamenilor și lumilor necăzute că viața lor se conformează voinței lui Dumnezeu, că sunt adepți loiali principiilor împărăției Lui. Duhul Sfânt, care locuiește în inimile lor prin credință, îi va aduce în părtășie cu Hristos și unii cu alții și va produce în ei roadele prețioase ale sfințeniei. – The Review and Herald, 19 august 1909.

Devoționalul face parte din cartea  ”Ye Shall Receive Power ”  de Ellen G. White.  

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

 

Articolul Duhul ne conduce să devenim copii ai lui Dumnezeu apare prima dată în Redesteptare si reforma.

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro