Duhul Sfânt

Devoțional zilnice 30 decembrie 2018

Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. (Ioan 14:26)

O mare parte a literaturii despre Duhul Sfânt se concentrează asupra lucrării şi slujirii Duhului Sfânt. Însă a cunoaşte lucrarea Lui fără a cunoaşte persoana Lui este foarte periculos pentru oricine doreşte o experienţă mai profundă cu Dumnezeu.

Duhul Sfânt este modest. Deşi ca persoană a Dumnezeirii a insuflat scrierea Bibliei, El alege să vorbească foarte puţin despre propria persoană. În schimb, în toate paginile Scripturii, caută să descrie caracterul şi sacrificiul Fiului şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl, în timp ce foloseşte atât de puţine cuvinte pentru Sine…

Singurul despre care Scriptura afirmă că este mai de folos ca El să fie cu noi, chiar mai mult decât prezenţa în persoană a lui Isus, este Duhul Sfânt. „Căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi” (Ioan 16:7). Faptul acesta îmi arată valoarea pe care o pune Cerul pe prezenţa Duhului Sfânt. Psalmistul cunoştea dinainte ce înseamnă prezenţa Duhului şi s-a rugat: „Nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt” (Psalmii 51:11).

Personal, consider că cea mai frumoasă denumire a Duhului Sfânt este aceea de Mângâietor. De copil am fost învăţat să mă retrag lângă Dumnezeu în timpul suferinţei şi, de atâtea ori, pe genunchi, am fost mângâiat. „Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit” (Psalmii 34:18).

Pe lângă faptul că Duhul Sfânt este dragoste – da, El iubeşte şi cred că toţi, atunci când iubim, manifestăm un pic din dragostea primită de la El –, Duhul Sfânt este bucurie! „Roada Duhului, dimpotrivă, este bucuria” (Galateni 5:22). La întoarcerea celor 70 de ucenici, văzând lucrarea făcută de Dumnezeu în ei, „Isus S-a bucurat în Duhul Sfânt”. Isus Se împărtăşeşte din bucuria Duhului atunci când vede cum oamenii sunt transformaţi în Dumnezeu!

Astăzi, vei putea aduce bucurie Duhului lui Dumnezeu! Alegi tu să primeşti bucuria prezenţei Duhului Sfânt, să o laşi să ţi se vadă pe chip şi să o împărtăşeşti celor gata să o primească? Roagă-te să fii plin de Duh Sfânt astăzi! „Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!”

Flavius Ardelean, pastor, Conferinţa Transilvania de Sud

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro